Näkökulma 1-2014

Uusi neuvottelukunta edistää lääketutkimusta

Suomesta on puuttunut foorumi, jolla eri osapuolet voivat yhdessä ruotia lääketutkimuksen edellytyksiä. Asian korjaamiseksi Lääketeollisuus ry perusti syksyllä 2013 Lääketutkimusneuvottelukunnan. Neuvottelukunnan jäsenillä on laaja-alainen ja monipuolinen kokemus lääkealasta ja -kehityksestä. Ryhmän tehtävä on kehittää lääketutkimuksen toimintaympäristöä ei-kliinisen ja kliinisen lääketutkimuksen, lääkkeiden vaikuttavuustutkimuksen sekä rekisteritutkimusten osalta.

Lue lisää siitä, kuinka yhteistä ymmärrystä haetaan ja mitkä asiat vaatisivat neuvottelukunnan jäsenten mielestä pikaista korjaamista… 

--------------------------------------------------------------------------------  

Pohjoismainen satsaus kliinisiin tutkimuksiin 

Nordic Trial Alliance (NTA) on Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama kolmevuotinen hanke kliinisen tutkimuksen kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeesta rahoitetaan projekteja, jotka helpottavat kliinisten tutkimusten tekemistä Pohjoismaissa. Tavoitteena on rahoittaa myös 1-2 kliinistä tutkimusta sekä lisätä alueen kansainvälistä näkyvyyttä.
 
Lue lisää hankkeesta..

-------------------------------------------------------------------------------- 

Antti Viitanen jatkaa Lääketeollisuuden puheenjohtajana

 
Lääketeollisuus ry:n puheenjohtajana jatkaa vuonna 2014 Novartiksen toimitusjohtaja Antti Viitanen. Hallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Santenin toimitusjohtaja Jyrki Liljeroos ja Pfizerin toimitusjohtaja Ove Uljas jatkaa työtään yhdistyksen toisena varapuheenjohtajana.

Lue lisää vuoden 2014 hallituksen kokoonpanosta...