Pohjoismainen satsaus kliinisiin tutkimuksiin

Nordic Trial Alliance (NTA) on Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama kolmevuotinen hanke kliinisen tutkimuksen kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeesta rahoitetaan projekteja, jotka helpottavat kliinisten tutkimusten tekemistä Pohjoismaissa. Tavoitteena on rahoittaa myös 1-2 kliinistä tutkimusta sekä lisätä alueen kansainvälistä näkyvyyttä.

Hanke on tärkeä, koska kliinisten tutkimusten määrät ovat laskeneet viime vuosina kaikissa Pohjoismaissa. Kehityksellä on kielteiset seurausvaikutukset: uusien hoitomenetelmien kehittyminen hidastuu ja lääkkeiden saatavuus heikkenee. Kliinisillä tutkimuksilla on myös työllistävä vaikutus ja laajamittaisina myös taloudellinen merkitys. 

NTA-hankkeen tavoitteena on mm.:

  • Edistää tutkijoiden välistä pohjoismaista yhteistyötä
  • Tukea pohjoismaisia tutkimusverkostoja
  • Identifioida ja tarjota ratkaisuja pohjoismaisten monikeskustutkimusten esteiden poistamiseksi
  • Tukea potilaiden osallistumista tutkimustoimintaan
  • Auttaa lääketeollisuutta löytämään tutkijoita ja verkostoja
  • Lisätä yhteistyötä lääkeyritysten, sairaaloiden ja yliopistojen välillä ja siten mahdollistaa parempi näkyvyys maailmalla.

 
Hankkeen hallituksessa on kaksi edustajaa kustakin Pohjoismaasta. Ilahduttavaa on, että hallituksessa on viranomaisten, rahoittajien ja tutkijoiden lisäksi myös lääketeollisuuden ja potilasjärjestön edustajia: Mia Bengtström Lääketeollisuus ry:stä, Novo Nordisk:in lääketieteellinen johtaja Ralf W. Ackermann sekä Ole Alexander Opdalshei Norjan syöpäjärjestöstä. Suomen toinen edustaja on professori Pauli Puolakkainen. Puheenjohtajana toimii Ruotsin Läkemedelsverketin pääjohtaja Christina Åkerman.
 
Suomi on aktiivisesti mukana osahankkeissa mm. vetovastuullisena eettisten toimikuntien ja lääketeollisuus / akateeminen tutkimus / terveydenhuolto - yhteistyöhankkeissa sekä pohjoismaisen lastenlääketutkimusverkoston aikaansaamisessa. Lisäksi Suomella on edustajia kaikissa muissakin osahankkeissa. NTA:n rahoittamiin kliinisen tutkimuksen hankkeisiin toivotaan myös suomalaisia tutkijoita. Hankehaku on auki vuoden 2014 alussa.
 
Hankkeilla on noin puolitoista vuotta aikaa kartoittaa ja kehittää omaa osa-aluettaan. NTA antaa hyvän sysäyksen pohjoismaiselle yhteistyölle ja suunnitteilla oleva internet-sivusto tuo näkyvyyttä. Luotuja yhteistyömuotoja ja kontakteja voi hyödyntää kehittämisessä myöhemminkin. Kilpailu kliinisistä tutkimuksista ei lopu tähän ja toimintatapojen kehityksen pitää olla jatkuvaa.
 
Hanketta voi hyödyntää myös yhteistyössä muiden tahojen kanssa, kuten jo hahmoteltu yhteistyö Innovative Meicines Initiative (IMI) sähköisten järjestelmien hyödyntämishanke IMI EHR4CR .  Pohjoismaisille yliopistosairaaloille on lähetetty kutsu EU komission seminaariin, jossa mietitään, miten EHR4CR-hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja potilaiden rekrytoinnissa voidaan siirtää muihin sairaaloihin.

Lisätietoa NTA- hankkeesta