Näkökulma 1-2015

Vuoden 2015 ensimmäisessä Näkökulma-uutiskirjeessä käsittelemme lääketutkimuksen ja -kehityksen Suomelle tuomia mahdollisuuksia. 

Lisää työkykyä, parempaa tuottavuutta – lääkkeitä taloushaasteisiin

Väestö vanhenee, työikäisten määrä vähenee. Miten terveydenhoitojärjestelmämme kestää kasvavien paineiden alla? Ihmisten työ- ja toimintakyvystä huolehtimalla kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa merkittävästi.

Lue lisää lääkehoitojen merkityksestä työkyvyn ylläpitämisessä...

_______________________________________________________________________________________________

Suomi on hyvä maa lääketutkimuksille

Lääketutkimuksia on tehty ja teetetty Suomessa paljon – väkimäärään nähden suhteutettuna enemmän kuin monessa muussa maassa. Lääkeyritykset investoivat Suomessa tehtävään tutkimukseen ja tuotekehitykseen noin 250 miljoonaa euroa vuosittain. Investointien määrä voidaan kaksin- tai jopa kolminkertaistaa, jos teemme oikeita asioita.

Lue tarkemmin, millä keinoilla tutkimusinvestoinnit saadaan kasvuun...

_______________________________________________________________________________________________

Hoitoinnovaatiot – uusi vientituote ja kehittämisen työkalu?

Terveydenhuollon hoitoinnovaatiot voisivat olla suomalainen vientituote paljon puhutun koulutusviennin rinnalla. Vientituotteeksi kelpaisi vaikkapa HUS:in aivoinfarktin liuotushoito.

Lue kahdesta terveydenhoidon vientituotteeksi sopivasta esimerkistä...