Näkökulma 1-2018

Lääketeollisuus ry

Lääkeyritysten investoinnit Suomeen ovat olleet jo parin vuoden ajan kasvusuunnassa. Merkittävin osa lääkeyritysten investoinneista on tutkimusinvestointeja, erityisesti investointeja kliinisiin tutkimuksiin. Suomella on hyvät mahdollisuudet saada kokoaan enemmän tutkimuksia, mutta se edellyttää yhteiskunnalta vahvaa panostusta tutkimusekosysteemiin.

Terveysalan kasvustrategia tuo investointeja – suotuisaa kehitystä tuettava

Lääketeollisuus investoi vähintään 254 miljoonalla eurolla tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä tuotantoon vuonna 2017. Investointien kivijalkana on edelleen tutkimus ja tuotekehitys, erityisesti kliininen lääketutkimus. Sen lisäksi olemme onnistuneet saamaan investointeja tuotantoon, jotka kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi Lääketeollisuus ry:n toimialaselvityksestä.

Lue lisää lääkealan investointien kehityksestä

Suomessa tutkitaan eniten syöpälääkkeitä

Lääketeollisuus investoi Suomessa tehtävään tutkimukseen ja tuotekehitykseen yli 200 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat pysytelleet samansuuruisina useamman vuoden. Tavoitteena on saada Suomessa tehtävä tutkimus ja sitä kautta tänne tehtävät investoinnit kasvuun.

Lue lisää kliinisistä lääketutkimuksista Suomessa