Terveysalan kasvustrategia tuo investointeja – suotuisaa kehitystä tuettava

Lääketeollisuus investoi vähintään 254 miljoonalla eurolla tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä tuotantoon vuonna 2017. Investointien kivijalkana on edelleen tutkimus ja tuotekehitys, erityisesti kliininen lääketutkimus. Sen lisäksi olemme onnistuneet saamaan investointeja tuotantoon, jotka kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi Lääketeollisuus ry:n toimialaselvityksestä.

Lääkeala investoi yli 200 miljoonalla eurolla tutkimukseen ja tuotekehitykseen (+2 %). Sen lisäksi yritykset investoivat 53 miljoonalla eurolla tuotantoon. Kaiken kaikkiaan toimialan investoinnit kasvoivat 12 prosenttia.

Lääkeyritysten investoinnit ovat olleet jo parin vuoden ajan kasvusuunnassa. Merkittävin osa lääkeyritysten investoinneista on tutkimusinvestointeja, erityisesti investointeja kliinisiin tutkimuksiin. Kliinisten lääketutkimusten pitkään jatkunut alamäki alkaa taittua, mutta nopeaa käännettä kasvuun ei ole odotettavissa. Suurimpana syynä on se, että kansainvälisestikin katsottuna kliinisten lääketutkimusten määrä laskee.

Suomella on hyvät mahdollisuudet saada kokoaan enemmän tutkimuksia, mutta se edellyttää yhteiskunnalta vahvaa panostusta tutkimusekosysteemiin.

Ainutlaatuinen lainsäädäntö tukee Suomessa tehtävää rekisteritutkimusta

Sosiaali- ja terveystietoa sisältävät rekisterit ovat tutkijoiden aarreaitta. Olemme saamassa Suomeen merkittävän lainsäädännön, jonka ansiosta rekisterit saadaan laajemmin tutkimuskäyttöön. Muutos tukee paitsi tutkimusta myös digitalisaatiota ja sen eri muodossa syntyvää innovaatio ja tutkimustoimintaa.

Vuonna 2017 lääkeyritykset investoivat rekisteritutkimuksiin vähintään 1,7 miljoonalla eurolla.

Rekisteritutkimuksille on kansainvälistä kysyntää, johon Suomella on tarjottavana paitsi aineistot myös osaamista. Kun tämän vuoden aikana saamme voimaan lain sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä, odotamme lääkeyritysten teettävän tulevina vuosina Suomessa rekisteritutkimuksia selvästi nykyistä enemmän. Investoinnit syntyvät työpaikkoina ja yritystoimintana.

Terveysalaa on kehitettävä edelleen yhdessä kasvustrategian puitteissa

Nykyinen terveysalan kasvustrategia on ollut lääkealalle tärkeä moottori, joka on käynnistänyt useita toimialalle keskeisiä hankkeita. Olemme saaneet kiinni muun muassa muita Pohjoismaita. Sitä tärkeämpää on varmistaa, että terveysalan kasvustrategiaa jatketaan ja kirkastetaan. Tämän myötä on hyvä mahdollisuus kiriä vielä pidemmälle.

Terveysalan kasvustrategia on jatkossakin viesti lääkealan yrityksille, että toimialaan uskotaan. Jotta saamme odotetun kilpailuedun, meidän täytyy miettiä lisää konkreettisia toimenpiteitä, joilla suomalainen kilpailukyky tutkimus- ja investointikilpailussa säilyy. Kukaan ei tee sitä työtä yksin. Kasvustrategian vahvuus on ollut juuri siinä, että se on tehty laajassa yhteistyössä ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa.