Säästötoimet eivät saa vaarantaa lääkkeiden saatavuutta 

Lääketeollisuus ry

Lääketeollisuus ry ei kannata sosiaali- ja terveysministeriön ehdotusta rinnakkaistuontivalmisteen käynnistämästä viitehintaryhmästä. 

Tavallisesti viitehintaryhmä käynnistyy, kun ensimmäinen rinnakkaisvalmiste (ns. geneerinen) tulee patentin päättymisen jälkeen korvattavaksi. Ministeriö ehdottaa nyt osana 134 miljoonan euron lääkesäästöpakettia, että vastaisuudessa jo yksittäisen rinnakkaistuontilääkkeen erän tuominen ulkomailta käynnistäisi viiteryhmän. Tämä tekisi lääkemarkkinoiden toiminnan ennakoimisesta lääkeyritysten kannalta mahdotonta.  Ehdotus lisäisi ennakoimattomia menekin muutoksia ja johtaisi sen vuoksi lääkkeiden toimituskatkoksiin, joista kärsisi viime kädessä potilas.

Rinnakkaistuontivalmisteen käynnistämä viitehintaryhmä vaikuttaisi päinvastaiseen suuntaan kuin pääministeri Sipilän hallituksen terveysalan kasvustrategialle asettamat tavoitteet kasvun ja investointien lisäämiseksi terveysalalla. Hintasääntelyn piirissä oleva alkuperäislääke joutuisi hintakilpailuun rinnakkaistuontivalmisteen kanssa riippumatta siitä, onko alkuperäislääkkeen patentti voimassa tai ei.

Patentit turvaavat lääkekehitystä

Uusia lääkkeitä tarvitaan edelleen monissa eri sairauksissa, ja yhteiskunta tukee lääkkeiden tutkimus- ja kehitystyötä erityisesti patenteilla.  Suomessa patenttisuojatun lääkkeen hinnan kohtuullisuutta arvioidaan lääkkeiden hintalautakunnassa Hilassa. Hintojen kohtuullisuus varmistetaan osana lääkkeiden Kela-korvattavuusprosessia yhdeksi - kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jo se riittää varmistamaan toiminnan ennakoitavuuden lääkeyrityksissä.

Rinnakkaistuontivalmisteita koskeva ehdotus on Lääketeollisuus ry:n mielestä poistettava ja tarvittava säästö on haettava patenttisuojan päättymisen jälkeen käynnistyvästä hintakilpailusta viitehintajärjestelmässä.

Lääketeollisuus ry on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa ministeriön valmistelemasta lääkesäästöpaketista, jolla toteutettaisiin pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa määriteltyjen 150 miljoonan euron lääkesäästöjen toinen osa, 134 miljoonaa euroa. Tämän vuoden alusta säästöistä on jo toteutettu 16 miljoonaa euroa. Nyt toteutettava säästö on valtava, jopa kymmenesosa Kelan lääkekorvausmenoista.

Ehdollinen korvattavuus nopeuttaa uusien lääkkeiden saamista potilaskäyttöön

Säästöpaketti koostuu eri toimijoihin kohdistuvista keinoista. Paketti on osoitus siitä, että huolellisella ja laajapohjaisella valmistelulla on mahdollista löytää säästökeinoja, jotka ovat potilaiden, yhteiskunnan ja lääkealan toimijoiden kannalta tasapainossa. Paketissa on hyödynnetty mm. tarpeetonta lääkekäyttöä vähentäviä keinoja ja biologisten lääkkeiden markkinoilla avautuvaa uutta kilpailua. Pidämme hyvin tarpeellisena eurooppalaisen riskinjakosopimuskäytännön (ehdollinen korvattavuus) luomista Suomeen. Se nopeuttaa uusien lääkkeiden saamista potilaskäyttöön.