Näkökulma 12-2016

Vuoden viimeinen Näkökulma-uutiskirje kertoo päättyvän vuoden aikana tapahtuneesta hyvästä kehityksestä terveysalan kasvustrategian toimeenpanossa.

Terveysalan kasvustrategia eteni vauhdilla vuonna 2016

Päättyvä vuosi on ollut terveysalan kasvustrategian kannalta merkittävä. Vuoden aikana hallitus on tehnyt päätökset kansallisen syöpäkeskuksen ja genomikeskuksen perustamisesta sekä julkaissut kasvustrategian tiekartan täsmentämään strategian toimeenpanoa. Lakia sote-tiedon tietoturvallisesta hyötykäytöstä on jo valmisteltu hyvin pitkälle. Se luo toteutuessaan ne raamit, jotka nostavat Suomen kansainvälisesti korkeatasoisen lääke-, rekisteri- ja biopankkitutkimuksen kärkimaaksi. Uuden lain myötä Suomeen saadaan ”yhden luukun” periaate osaksi toimivaa rekisteritutkimusympäristöä.

Myönteisen kehityksen seurauksena Suomessa toimivat lääkeyritykset ovat pitkin vuotta julkistaneet eri yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten kanssa tekemiään yhteistyösopimuksia. Sopimusten myötä suomalaiset tutkimuslaitokset ja muut yhteistyökumppanit ovat nousseet lääkeyritysten kansainvälisen tutkimusjohdon näköpiiriin. Tämä on tärkeä askel matkalla kohti tutkimustoiminnan, investointien ja työpaikkojen lisäämistä Suomessa.

Muutamia esimerkkejä solmituista yhteistyösopimuksista

Alkuvuodesta lääkeyritys Pfizer ja Helsingin yliopiston molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) julkistivat sopimuksen uudesta tutkimusyhteistyöhankkeesta, jonka tavoitteena on tuoda uusia täsmälääkkeitä erityisesti verisyöpien hoitoon.

Myös Astra Zeneca ilmoitti aloittavansa yhteistyön FIMM:n kanssa genomi- eli perimätiedon hyödyntämiseksi lääkkeiden kehittämisessä. Astra Zeneca aikoo sijoittaa genomitutkimukseen seuraavan kymmenen vuoden aikana satoja miljoonia euroja. FIMM:n lisäksi se on valinnut yhteistyökumppanikseen kaksi muuta tutkimuslaitosta, jotka sijaitsevat Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Lääkeyritys Roche solmi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Helsingin yliopiston kanssa sopimuksen tutkimusyhteistyön syventämisestä. Yritysyhteistyöllä tavoitellaan muun muassa tutkimuskäytänteiden kehittämistä, terveydenhuollon hoitotulosten parantamista sekä uusien tutkimusmahdollisuuksien tarjoamista lääketieteen tutkijoille ja opiskelijoille.

Myös lääkeyritys MSD julkisti kumppanussopimuksen yhteistyön lisäämisestä HUSin ja Helsingin yliopiston kanssa. Kumppanuuden myötä MSD haluaa varmistaa, että Helsingin yliopiston ja HUSin muodostama osaamiskeskus AMCH (Academic Medical Center Helsinki) saa näkyvän jalansijan MSD:n strategisesti tärkeiden kumppaneiden joukossa.

Lääkeyritys Boehringer-Ingelheim teki Turun yliopiston kanssa sopimuksen tutkimusyhteistyöstä, jossa hyödynnetään Turun yliopistossa kehitettyä syövän geneettisten muutosten seulontamenetelmää ja lääkeyhtiön kehittämää keuhkosyövän täsmälääkettä. Yhteistyöltä odotetaan parannusta lääkehoidon potilasvalintaan. Projektissa hyödynnetään myös turkulaisen Auria Biopankin keuhkosyöpänäytekokoelmaa, jonka avulla löydettyjä geenimuutoksia voidaan yhdistää tietoihin taudin etenemisestä.

Myös Roche sopi tänä vuonna tutkimusyhteistyöstä Auria Biopankin kanssa. Sopimus antaa Rochen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle mahdollisuuden käyttää Auria Biopankin kudosnäytteitä lääkekehityksessä ja diagnostisten testien kehittämisessä.

Potilaan lisäksi myös yhteiskunta hyötyy

Yhteiskunta on määrittänyt lääketeollisuuden terveysalan kasvustrategiassa kasvun ja terveyden tekijäksi. Lääketeollisuus tuo merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä.  Lääkeyritysten aktiivisuus hoidon kehittämisessä ja uusien lääkkeiden tutkimisessa tuottaa uusien lääkkeiden lisäksi myös taloudellista kasvua ja työpaikkoja Suomessa. Tähän perustuen voimme luvata, että lääketeollisuus tarjoaa tulevanakin vuonna ratkaisuja, jotka tervehdyttävät potilaiden lisäksi terveydenhoitojärjestelmää ja koko yhteiskuntaa.