Näkökulma 13-2015

Näkökulma 13-2015 kertoo Lääketeollisuus ry:n näkemyksiä Juha Sipilän hallituksen toimintasuunnitelmasta.

Lääketeollisuus ry tukee hallituksen suunnitelmia kasvun aikaansaamiseksi 

Lääketeollisuus ry tukee Juha Sipilän hallituksen toimintasuunnitelmaan sisältyviä elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimia, jotka vahvistavat kilpailukykyä ja talouden kasvua. Hallitus korostaa suunnitelmassaan kasvun mahdollisuutta mm. terveysteknologian alalla.

”Olemme tyytyväisiä siitä, että hallitus tukee samoja käytännön keinoja, joita Lääketeollisuus ry on pitänyt tärkeänä talouskasvun aikaansaamiseksi lääketutkimuksen avulla”, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio.

Edellisen hallituksen hyväksymä Terveysalan kasvustrategia nostaa esiin kasvun mahdollisuuksia terveysteknologian alalla eli lääketeollisuudessa ja terveysteknologiateollisuudessa sekä biopankeissa. Kasvun toteuttamiseksi on tehtävä esimerkiksi tutkimuslupakäytäntöjen sujuvoittamiseen liittyviä lainsäädäntömuutoksia sekä rakennettava elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistyötä niin, että uusia tuotteita ja palveluita saadaan kehitettyä ja kaupallistettua.

Investointien määrää on mahdollista kasvattaa

”Lääketeollisuus investoi Suomessa tutkimukseen ja tuotekehitykseen noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Kasvustrategiassa ja nyt myös hallituksen toimenpidesuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä tutkimusinvestointien määrää on mahdollista kaksin- tai jopa kolminkertaistaa. Se merkitsisi jopa tuhatta uutta työpaikkaa lääketutkimukseen”, Merikallio arvioi.

Lääketeollisuudessa hallituksen toimintasuunnitelman luomia positiivisia odotuksia heikentävät kuitenkin samaan aikaan esillä olevat Kelan lääkekorvausmenojen säästötavoitteet.  Tässä vaiheessa lääkeyritykset eivät vielä tiedä, millainen taakka säästökeinoista niille tulee, ja miten se vaikuttaa lupauksiin kasvusta lääketutkimusinvestoinneissa.

”Säästökeinot eivät saa vahingoittaa lääkeyritysten mahdollisuuksia tuoda ennakoitua kasvua ja uusia työpaikkoja. Yritysten kannalta on oleellista, että ne pystyvät ennakoimaan toimintaansa Suomessa”, Merikallio tähdentää.

Sääntelyn purkaminen edellyttää resursseja valtionhallinnolta

Lääketeollisuus ry tervehtii ilolla myös hallituksen suunnitelmia normien purkamisesta. Sääntelyn purkaminen on kuitenkin mahdollista vain, jos valtionhallinnossa on riittävästi resursseja suunnitelmien toteuttamiseen. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön valmisteluvastuulle kuuluu mittasuhteiltaan valtava sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Hallituksen tuleekin huolehtia ministeriön valmisteluresursseista niin, että normien purku esimerkiksi lääkkeiden huoltovarmuutta koskevan velvoitevarastoinnin osalta voidaan toteuttaa ministeriön muusta työtaakasta huolimatta.