Näkökulma 14-2015

Näkökulma 14-2015 käsittelee rekisteritutkimusta, sen kohtaamia haasteita ja mahdollisuuksia.

Rekisteritutkimus aiheena Lääketeollisuus ry:n seminaarissa 

Rekisteritutkimus oli aiheena Lääketeollisuus ry:n syysseminaarissa 18.11.2015.

”Erinomaiset tietovarantomme on saatava hyötykäyttöön, sillä jo yksin Sote-uudistus edellyttää palveluiden vertailtavuutta ja avoimuutta”, sanoi seminaarin pääpuhuja, johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää seminaarin annista

Suomi on rekistereiden edelläkävijä

Suomessa erilaisiin terveydenhuollon rekistereihin on karttunut ihmisten terveyteen liittyvää tietoa jo useiden vuosikymmenten ajan. Tämä avaa arvokkaita mahdollisuuksia esimerkiksi hoitojen vaikuttavuuden arviointiin.

Lisää rekistereistä