Näkökulma 15-2015

Lääketeollisuus ry

Näkökulma 15-2015 palauttaa mieleen terveysalalla meneillään olevia myönteisiä hankkeita ja kehityskulkuja.

Terveysalan kasvustrategia toteutuu pala kerrallaan

Loppuvuoden pimeydessä on hyvä palauttaa mieleen, että meneillään on monenlaisia myönteisiä asioita. Lääketeollisuuden kannalta on erityisen ilahduttavaa, että terveysalan kasvustrategiaan kirjatuista tavoitteista moni on alkanut toteutua.

Syksyllä Suomessa on käynnistynyt esimerkiksi psykoosisairauksien periytyvyyttä selvittävä laaja, kansainvälinen tutkimus, joka työllistää kolmen vuoden aikana kymmeniä tutkijoita. Hanketta johtaa Suomen Molekyylilääketieteen instituutti FIMM yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kanssa. Tutkittavaksi tarvitaan 10 000 psykoosin sairastanutta suomalaista. Tutkimuksen rahoittaa yhdysvaltalainen Stanley Center for Psychiatric Research, joka toimii Broad Institute of MIT and Harvard -tutkimuslaitoksen yhteydessä.

Tutkimuksessa kerättävät näytteet talletetaan THL:n biopankkiin. Biopankkitoiminta on Suomessa muutenkin hyvässä vauhdissa, ja potilaiden suostumuksella kerättäviä veri- ja kudosnäytteitä talletetaan jo yhdeksään eri biopankkiin.

Kliiniset lääketutkimukset osaksi Helsingin kaupungin perusterveydenhuoltoa

Syksyn aikana on käynnistynyt myös useita hankkeita, jotka ovat omiaan lisäämään Suomessa tehtävien kliinisten lääketutkimusten määrää. Yksi sellainen on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sekä Lääketeollisuus ry:n yhteistyönä käynnistämä kliinisten tutkimusten keskus, jonka avulla kliiniset lääketutkimukset tulevat osaksi Helsingin kaupungin perusterveydenhuoltoa.

Helsinkiläisille terveysasemien ja muiden perusterveydenhuollon yksiköiden asiakkaille malli tuo mahdollisuuden päästä halutessaan mukaan lääketutkimuksiin ja saada sen myötä sairauteensa uusimman tutkimustiedon mukaista hoitoa, lääkeyrityksen maksamat tutkimuslääkkeet sekä tavallista tiiviimpi hoidon seuranta. Helsingin kaupunki puolestaan pääsee tarjoamaan terveydenhuoltonsa työntekijöille tilaisuuden tutkimusten tekemiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.

Lääketeollisuuden kannalta kliinisten tutkimusten keskus vahvistaa terveysalan innovaatioekosysteemiä kytkemällä perusterveydenhuollon osaksi sitä. Tämä parantaa maamme houkuttelevuutta lääketeollisuuden kansainvälisten toimijoiden silmissä.

Sitran Isaacus luo hyvinvointitietoa yhdistävän palveluoperaattorin

Tämän tavoitteen saavuttamisessa on suuri merkitys myös Sitran käynnistämällä Isaacus-palveluoperaattorihankkeella. Palveluoperaattorista on tarkoitus muodostaa pääosin julkisin varoin toimiva taho, joka yhdistää eri rekistereistä tulevan hyvinvointitiedon ja luovuttaa sitä erilaisiin tutkimustarpeisiin.

Lääketeollisuuden kannalta yhden luukun periaatteella toimiva palveluoperaattori helpottaisi merkittävästi tutkimuksia varten tarvittavien tietojen saatavuutta sekä tiedonsaannin edellyttämiä lupamenettelyjä. Kansainvälisten yritysten silmissä pysyvä, yhden toimijan palveluoperaattori toisi Suomelle lisää uskottavuutta rekisteritutkimusten kohdemaana.

Myös lainsäädäntö uudistuu

Sitran Isaacusta tukee hienosti sosiaali- ja terveysministeriössä meneillään oleva hanke, joka valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä koskevaa lainsäädäntöä. Tavoitteena on, että uusi lainsäädäntö mahdollistaisi potilastietojen tehokkaan hyödyntämisen tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa.