Näkökulma 2-2015

Kasvua, työkykyä ja yhdenvertaisia terveydenhoitopalveluja - Näkökulma esittelee Lääketeollisuus ry:n tavoitteet uuden hallituksen ohjelmaan.

Suomi valmistautuu kevään eduskuntavaaleihin ja vaalien jälkeisiin hallitusneuvotteluihin. Puolueet ja muut yhteiskunnalliset keskustelijat ovat toivoneet ratkaisuja, joilla suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pärjää tulevaisuudessa. Lääketeollisuus on mukana keskustelussa esittämällä ratkaisuja terveydenhoidon kehittämiseen ja hyvinvointiin.

Lääketeollisuus ry:n hallitusohjelmatavoitteet korostavat kasvua, työkykyä ja yhdenvertaisuutta. Ne muodostavat kokonaisuuden, joka toteutuessaan hyödyttää potilaita parempana terveytenä ja yhteiskuntaa talouskasvuna.

Terveet ja hyvinvoivat ihmiset mahdollistavat mm. pidemmät työurat ja elinvoimaisen vanhusväestön. Suomalaiset ansaitsevat maailman parasta hoitoa ja hoivaa.

Lääkkeillä on keskeinen asema sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa. Uusien tehostavien lääkeinnovaatioiden käyttöönotto ja lääketieteellisen tutkimuksen aseman vahvistaminen nousevatkin vahvasti esiin ratkaisuehdotuksissamme.

Hallitusohjelman seikkaperäisyydestä ei ole vielä varmuutta. Tässä esiteltävät hallitusohjelmatavoitteemme on tehty kolmelle eri tasolle, jotta ne soveltuvat niin yksityiskohtaisesti kuin strategiselle tasolle kirjoitetun ohjelman vaatimuksiin.

I. Talouskasvun ja elinkeinoelämän vahvistaminen
II. Yhdenvertaisten terveydenhuoltopalvelujen turvaaminen
III. Työkyvyn edistäminen