Näkökulma 2-2018

Lääketeollisuus ry

Näkökulma-uutiskirjeen 2/2018 aiheena on hoidon arviointi.

Jokainen uusi hoito on yhteiskunnalta investointi kansalaisten terveyteen. Käyttöönottohetkellä tietoa uudesta terveysteknologiasta tai lääkkeestä on saatavilla hyvin rajallisesti. Siksi on perusteltua arvioida uudet terveysteknologiat ja toisaalta selvittää, mitä investoinneilla on saavutettu. Euroopan komissio julkaisi tammikuun lopussa ehdotuksen uusien terveysteknologioiden hoidollisesta arvioinnista. Lue lisää komission ehdotuksesta:

Yhtenäisillä arviointikäytännöillä uudet hoidot nopeammin terveydenhuollon käyttöön

Suomalainen hoidon arviointityö on rakentunut kaksikanavaisen rahoitusjärjestelmämme pohjalta. Eri arviointitahoilla on hieman eri kriteerit ja menetelmät arviointityön toteuttamiseen, mutta millään taholla ei ole riittävästi arviointityön edellyttämiä resursseja. Mitä komission ehdotus vaikuttaa suomalaiseen arviointityöhön? Lue lisää aiheesta:

Pysyykö suomalainen arviointityö eurooppalaisessa kehityksessä?