Itsensä hoitaminen tutuksi - Itsehoitolääkkeiden hyödyt käyttöön

Kaikki kehitys ei ole pelkästään myönteistä. Ajan saatossa olemme vieraantuneet sukupolvelta toiselle siirtyneistä tavoista hoitaa ja huolehtia itsestämme. Äitien välittämä näppituntuma vaarattomien, toistuvien terveysongelmien itsehoidosta on kadonnut. Tietoyhteiskunta tuottaa kaikilla kanavillaan tietoa, jonka luotettavuudesta ja käyttökelpoisuudesta tavallinen ihminen ei voi olla varma. Turvaudumme helposti lääkärin neuvoihin silloinkin, kun voisimme itse hoitaa vaivamme.

Toisaalta ihmisen vastuu omasta terveydestään korostuu muuttuvassa terveydenhuoltoympäristössä. Julkisia resursseja on käytössä yhä vähemmän. Itsehoito on laaja kokonaisuus, johon kuuluu sekä lääkkeetön itsehoito että itsehoito apteekista saatavilla itsehoitolääkkeillä. Väestölle tulee tarjota riittävästi tietoa, jotta potilas tietää milloin voi itse hoitaa itseään myös lääkkeellisesti. Toisaalta potilaalle tulee tarjota tietoa siitä, milloin on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Kokonaisvaltaisessa terveydenhuollossa kaikki nämä asiat kulkevat käsi kädessä.

Itsehoitolääkkeissä eli ilman reseptiä myytävissä lääkkeissä on potentiaalia, jota oikein hyödyntämällä voidaan saavuttaa huomattavia etuja potilaille ja terveydenhuollolle sekä säästöjä koko yhteiskunnalle. Suomessa väestöllä on korkea koulutustaso ja apteekkien lääke- ja terveysneuvonta on ammattitaitoista. Se mahdollistaa turvallisen ja laadukkaan itsehoitolääkinnän. Kattava itsehoitolääkevalikoima edesauttaa itsehoidon tehostamista.

Itsehoitolääkkeen käyttäminen on potilaalle helppo ja nopea keino saada tarvitsemaansa hoitoa, sillä aikaa ei kulu lääkärissäkäyntiin. Itsehoitolääkkeiden nykyistä laajempi käyttö vähentäisi lääkärikäyntien tarvetta. Se vapauttaisi resursseja kiireisissä terveyskeskuksissa muihin tehtäviin. Reseptin hankkimisesta aiheutuvien kulujen vähentäminen tuo merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle.

Terveydenhuollon säästöt

Itsehoito on kustannustehokasta. Esimerkiksi allergiaoireiden hoito reseptilääkkeellä aiheutti keskimäärin noin 70 euron kustannukset potilasta kohden vuonna 2010. Samaan aikaan oireiden hoito itsehoitolääkkeellä aiheutti vain noin 30 euron kustannukset potilasta kohden. Ero johtuu pääasiassa reseptin hankintaan liittyvistä kustannuksista. Allergian tehokkaalla itsehoidolla voitaisiin saavuttaa jopa 15-19 miljoonan euron säästö yhteiskunnan tasolla.

Tulokset selviävät Lääketeollisuus ry:n Nordic Healthcare Groupilla (NHG) vuonna 2012 teettämästä selvityksestä Itsehoitolääkinnän taloudelliset vaikutukset ja itsehoidon institutionaalinen toimintaympäristö.

Oikeaa tietoa saatavilla

Itsehoidon potentiaalin hyödyntäminen edellyttää itsehoitolääkkeiden ja niiden mahdollisuuksien tuntemista. Lääketeollisuus tuottaa jatkuvasti päivittyvää tietoa valmisteistaan. Apteekeissa tehtävä lääke- ja terveysneuvonta on vaikuttavaa. Jos sitä hyödynnettäisiin nykyistä enemmän, itsehoidon mahdollisuudet voitaisiin valjastaa tehokkaammin. Joiltakin osin itsehoitolääkevalikoimaa voitaisiin myös laajentaa. Keskeistä on lääkitysturvallisuuden varmistaminen. Erilaiset riskiryhmät ja heidän tarpeensa on pystyttävä tunnistamaan.

Itsehoitoa tehostettava yhteistyönä

Itsehoitovalikoimaan voitaisiin ottaa jo nyt käytössä olevien laihdutus- ja jälkiehkäisyvalmisteiden kaltaisia itsehoitolääkkeitä, joiden soveltuvuus kullekin potilaalle varmistetaan henkilökohtaisesti. Tällaisia rajatun itsehoidon mahdollisuuksia on käytetty esim. Iso-Britanniassa paljon.

Suomessa tulisi ennakkoluulottomasti pohtia erilaisia vaihtoehtoja suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän tehostamiseksi itsehoidon avulla. Toimintatapoja tulee kehittää moniammatillisessa yhteistyössä. Työkaluja potilaan tukemiseksi on jo olemassa ja niiden käytöstä muualla EU:ssa hyviä kokemuksia. Iso-Britanniassa on esimerkiksi tehty laajassa terveydenhuollon toimijoiden yhteistyössä lyhyitä oppaita joihinkin merkittäviin itsehoidolla hoidettaviin sairauksiin. Oppaissa kerrotaan sairauden syistä, sen hoidosta ja milloin on syytä kääntyä lääkärin puoleen.

Lisäksi terveydenhuollon toimijat ovat yhdessä toteuttaneet tiedotuskampanjoita väestölle, joissa esimerkiksi flunssakaudella ihmisiä muistutetaan siitä, että parasta hoitoa tavalliseen flunssaan on lepo. Oloaan voi helpottaa apteekista saatavilla itsehoitolääkkeillä. Kampanjoilla tavoite on välttää turhia lääkärikäyntejä.

Itsehoitolääkeohjelma itsehoidon kehittämisen tueksi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämisvirasto on luomassa itsehoitolääkeohjelmaa. Ohjelman laatiminen perustuu Lääkepolitiikka 2020 -linjauksiin.

Itsehoidon turvallinen kehittäminen vaatii yhteistyötä ja suunnitelmallisuutta. Tarvitaan käytännön tekoja, joilla hyvää lääkeinformaatiota viedään ihmisten pariin. Lääketeollisuus ry on mielellään mukana tekemässä työtä ja edistämässä hyvää itsehoitoa.