Sairaat hyötyvät lääkekorvausten uudistamisesta

Korvausjärjestelmä nytkähtää oikeaan suuntaan - eväitä olisi enempäänkin. Sosiaali- ja terveysministeriön esittämä lääkekorvausten uudistus on sosiaalisesti oikeansuuntainen, kun jatkossa korvaukset painottuvat paljon lääkkeitä tarvitseviin. Samalla se vie 1960-luvulta periytyvää järjestelmää oikeaan suuntaan. 2000-luvulle pääseminen vaatii kuitenkin lisätyötä.  

Lääketeollisuus ry pitää sosiaali- ja terveysministeriön lääkekorvausjärjestelmään esittämiä uudistuksia oikeansuuntaisina ja kannatettavina. Uudistuksesta hyötyvät paljon lääkkeitä käyttävät ja ne, joiden lääkekustannukset ovat suuret. Tällaisten potilaiden hyvinvointi ja toimintakyky voivat riippua olennaisesti lääkkeistä. 
 
Konkreettisesti muutokset tarkoittavat

  • vuotuisen alkuomavastuun käyttöönottoa
  • peruskorvausprosentin nostamista 45 prosenttiin sekä
  • vuotuisen lääkekaton laskemista 599 euroon. 

 
Muutokset korostavat sairausvakuutuksen vakuutusluonnetta: jokaisen pitää kantaa riski sairastumisestaan ja riskin toteutuessa kukin maksaa – muiden vakuutusten tapaan – omavastuun ennen korvausten saamista. Perusterveiden, satunnaisesti lääkkeitä tarvitsevien lääkemenot nousevat maltillisesti juuri tämän vuoksi. 

 
Uudistamista jatkettava - järjestelmän perusteet edelleen puolen vuosisadan takaa

Muutosten jälkeenkin lääkekorvauksien perustukset nojaavat puoli vuosisataa vanhaan lainsäädäntöön. 1960-luvulla oli mahdotonta aavistaa, mitä sairauksia lääkkeillä voidaan nykypäivänä hoitaa. Järjestelmän uudistamista onkin jatkettava. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön Lääkepolitiikka 2020 -linjausten mukaan lääkehuolto on olennainen osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Lääkkeet eivät ole irrallinen kustannuserä, vaan mahdollisuus parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja kustannustehokkuutta. 
 
Lääkekorvausjärjestelmän on tuettava potilaiden työ- ja toimintakykyä ja tätä kautta palveltava myös sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta. Lääkehoidon kehitys ja lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö lisäävät mahdollisuuksia hoitaa potilaita sairaaloiden sijaan avohoidossa. Tämä on tärkeää esimerkiksi vanhusten laitoshoidon purkamisessa. 

 
Potilailla oltava mahdollisuus uusiin lääkkeisiin

Potilailla on oltava tarvittaessa mahdollisuus uusien ja tehokkaiden lääkkeiden käyttämiseen. Vaikuttavaksi osoitettujen lääkeinnovaatioiden korvattavuus on olennaista myös valmisteilla olevan terveysalan kasvustrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö esittää muutoksia myös lääkkeiden hintalautakunnan toimintaan. Muutoksilla avataan ja selkeytetään korvausjärjestelmään pääsyn kriteereitä. Järjestelmään jää kuitenkin tämän jälkeenkin rakenteellisia viiveitä, jotka heikentävät potilaan mahdollisuuksia saada tarvitsemistaan lääkkeistä asianmukainen korvaus. 
 
Lääketeollisuus ry haluaa jatkaa hyvää yhteistyötä viranomaisen kanssa järjestelmän kehittämiseksi niin, että jatkossakin vakuutetuille voidaan turvata lääkkeet kohtuullisin kustannuksin. 
 
Lääketeollisuus ry antaa lausuntonsa lakiesityksestä sosiaali- ja terveysministeriölle lähipäivinä.