Näkökulma 3-2015

Vuoden kolmas Näkökulma-uutiskirje sisältää katsauksen kuluttajien itsehoitoa koskeviin mielipiteisiin. Mukana on asiaa myös työkyvystä ja lääkehuollon roolista.

Suomalaiset haluavat hoitaa pienet terveysvaivansa ilman lääkärin apua

Valtaosa suomalaisista katsoo, että lääkärillä käyminen pienen itse hoidettavan vaivan vuoksi on ajan tuhlausta. Lääketeollisuus ry:n TNS:n Gallupilla teettämän kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista haluaa mennä lääkäriin vain silloin, kun se on välttämätöntä ja oireet sitä edellyttävät.

Lue lisää itsehoitokyselystä...

_______________________________________________________________________________________________

Lääke – sijoitus terveyteen ja työkykyyn

Työelämä vaatii tekijöiltään entistä enemmän niin fyysisesti kuin henkisestikin. Teollisen rakennemuutoksen ja ikääntyvän väestön kanssa painiva Suomi tarvitsee kaikki mukaan talkoisiin, jotta hyvinvointimme voidaan säilyttää. 

Lue lisää työkyvystä...

_______________________________________________________________________________________________

Lääkehuollolle nykyistä laajempi vastuu lääkehoidon toteuttamisesta 

Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämistä pohtinut sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esitti tammikuun lopulla julkaistussa raportissaan lukuisia ehdotuksia avohoidon apteekkien toiminnan sekä avohoidon ja sairaaloiden välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Lue lisää työryhmän raportista...