Lääke – sijoitus terveyteen ja työkykyyn

Työelämä vaatii tekijöiltään entistä enemmän niin fyysisesti kuin henkisestikin. Teollisen rakennemuutoksen ja ikääntyvän väestön kanssa painiva Suomi tarvitsee kaikki mukaan talkoisiin, jotta hyvinvointimme voidaan säilyttää.

Työuria on saatava pidemmiksi: alusta, keskeltä ja lopusta. Tämä tavoite vaatii satsaamista ihmisten terveyteen sekä toiminta- ja työkykyyn.

Lääkkeet ovat yksi osa ratkaisua. Niiden tuomat edut voidaan jakaa kolmeen osaan:

1. Parempi terveys lisää toiminta- ja työkykyä

Kehittyneet lääkehoidot ovat lisänneet ihmisten terveyttä. Parempi terveys on parantanut eläkeikää lähestyvien työkykyä ja vähentänyt työikäisten sairauslomien määrää. Kaikkien tavoittelema myöhäisempi eläkkeellesiirtymisen ikä näyttäisi olevan mahdollista, kun sairastunut ei vääjäämättä päädy työkyvyttömyyseläkkeelle.

2. Hoitokäytäntöjen mullistuminen laitoksissa ja avohoidossa

Parhaimmillaan uudet lääkehoidot mullistavat hoitokäytäntöjä ja lisäävät sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta. Näin esimerkiksi vapauttamalla leikkaussaliaikaa, vähentämällä kotihoidon käyntien määrää (mm. pitkävaikutteiset silmätipat) tai mahdollistamalla siirtymisen makuuttamiskulttuurista aktiiviseen kuntoutukseen. Kun mahahaavaa aiheuttavaa helikobakteeria ryhdyttiin häätämään antibiooteilla, vapautuva leikkauskapasiteetti voitiin ohjata muualle. Päiväkirurgian lisääntyminen on puolestaan tullut mahdolliseksi mm. kipu- ja anestesialääkkeiden ja leikkaustekniikoiden kehittymisen ansiosta.

3. Avohoitopainotteisuus

Moni aiemmin sairaalahoitoa tarvinnut voi asua ja saada hoitonsa nyt kotonaan. Lääkehoitojen kehitys on vähentänyt monen sairauden kohdalla sosiaali- ja terveydenhoidon kustannuksia, kun kalliin laitoshoidon sijaan potilas hoidetaan avohoidossa.

  • Astman laitoshoidon kustannukset ovat romahtaneet mm. lääkehoidon kehittymisen ansiosta.
  • Biologiset reumalääkkeet mahdollistavat työkyvyn eikä enää tarvita kallista sairaalahoitoa.
  • Tehokkaampien hoitojen ansiosta skitsofrenia-potilaat selviävät kotona - laitospaikkojen vähentäminen on siirtänyt voimavaroja muualle terveydenhuoltoa.
  • Kehittyvien hoitojen myötä yhä useampi voittaa syövän ja palaa takaisin työelämään. 

Tehokkuutta haetaan sote-rakenteista ja rahoituksen uudistamisesta. Toiminnan sisällön kehittämiseen on käynnistetty monia hankkeita. Myös lääkehoitojen hyödyntäminen on yksi keino terveydenhuollon tehostamiseen. Terveydenhuoltolaki ohjaa avohoitoon aina, kun se on mahdollista. Lääkehoitojen kehitys mahdollistaa avohoitoon siirtymisen.

Lääkkeet ovat osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, keskeinen työkalu sen kehitykselle ja suomalaisten terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn parantamiselle. Hyöty on konkreettisimmillaan, kun sairauteensa apua hakeneen ihmisen terveys kohenee. Oikein kohdistetulla lääkehoidolla lisätään terveydenhuollon mahdollisuuksia tuottaa suuremmalle ihmisjoukolle enemmän palveluita nykyistä sujuvammin ja tehokkaammin.