Lääkehuollolle nykyistä laajempi vastuu lääkehoidon toteuttamisesta

Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämistä pohtinut sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esitti tammikuun lopulla julkaistussa raportissaan lukuisia ehdotuksia avohoidon apteekkien toiminnan sekä avohoidon ja sairaaloiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. 

Ehdotusten tavoitteena on turvata lääkehoidon jatkuvuus, varmistaa lääkkeiden saatavuus sekä parantaa lääketurvallisuutta.

Työryhmän mielestä lääkealan ammattilaisten asiantuntemus on otettava käyttöön tarkoituksenmukaisen lääkehoidon edistäjänä ja sote-uudistuksen toimeenpanossa. Julkisen sektorin lääkehuolto on myös sisällytettävä sote-alueiden järjestämispäätöksiin. Ehdotuksen toteutuminen parantaisi julkisen sektorin lääkehuollon asemaa sote-kokonaisuudessa merkittävästi. Työryhmän mukaan nykyinen avohoidon apteekkilupajärjestelmä tulisi säilyttää. Se perustuu apteekkarin ammatilliseen vastuuseen toiminnasta.

Lääkehoitojen jatkuvuus turvataan

Kun potilas siirtyy avohoidosta sairaalaan tai päinvastoin, tiedot hänen lääkityksestään eivät siirry riittävän hyvin. Puutteet heikentävät potilaan hoitoa ja aiheuttavat tarpeettomia kustannuksia. Työryhmä esittää raportissaan useita eri keinoja, jolla lääkehoidon jatkuvuus, lääkitystietojen siirtyminen ja ajantasaisuus voitaisiin varmistaa siirtymissä.

Vaikka lääkeyritysten tuottamat lääkevalmisteet kattavat noin 99 % lääkehoidon tarpeesta, apteekkien lääkevalmistukselle on edelleen tarvetta. Työryhmä ehdottaa, että apteekkien lääkevalmistusta keskitettäisiin, jotta voidaan varmistaa lääkkeiden saatavuus.

Työryhmän mukaan apteekeilla ja sairaala-apteekeilla pitäisi olla nykyistä laajempi vastuu rationaalisen lääkehoidon edistäjänä. Jo nyt apteekit edistävät hoidon rationaalisuutta mm. arvioimalla ja tarkistamalla potilaiden käytössä olevaa lääkevalikoimaa, tukemalla kotihoidossa olevien potilaiden lääkehoidon onnistumista koneellisen annosjakelun avulla ja tukemalla apteekeissa asioivia asiakkaita astma- ja diabetespalveluilla sekä astmapotilaiden inhalaatiotarkistuksilla.

Apteekeille uusia kansanterveyttä edistäviä palveluja

Apteekeissa on jo nyt monia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn liittyviä palveluja. Työryhmän mielestä jatkossakin palvelujen tulisi perustua kansanterveydellisiin näkökohtiin. Työryhmä ehdottaa, että apteekit voisivat antaa jatkossa myös kausi-influenssarokotteita. Tämä olisi tarpeen rokotuskattavuuden parantamiseksi.

Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittäminen -työryhmän loppuraportti löytyy STM:n sivulta linkistä http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1901263#fi