Näkökulma 3-2016

Lääketeollisuus ry

Näkökulma 3-2016 aiheena on kaksi keskeistä ja ajankohtaista asiaa, joiden oikea aikatauluttaminen on tärkeää tavoiteltujen tulosten aikaansaamiseksi. Kasvustrategian toimeenpanon ja lääkehoidon kehittymisen vaikutukset tulevat näkyviin viiveellä. Samoin rationaalisen lääkehoidon ja samanaikaisen sote-uudistuksen kehittäminen vievät aikaa. Lääkesäästöjen toteuttamiskeinoja on harkittava siitä näkökulmasta, että ne eivät haittaa positiivisesti alkanutta kehitystä lääkealan investointien lisäämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Lääkemenoihin ei voi asettaa enää lisää säästöjä osana julkisen talouden säästöjä. 

Terveysalan kasvustrategian tuloksia jo nähtävissä

Kaksi vuotta sitten julkaistun Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tulokset alkavat jo näkyä lääketeollisuudessa. Lääketutkimukseen liittyviä yhteistyösopimuksia ja investointiuutisia on alkanut sadella sitä mukaa, kun lääke- ja terveysteknologiateollisuutta koskevan kasvustrategian toimeenpano on edennyt.

Lue lisää kasvustrategian tuloksista.

Rationaalinen lääkehoito synnyttää parempaa hoitoa ja säästöjä

Vaikka vuoden 2017 säästöjen toteuttamiseen haetaan työkaluja lääkehoidon rationaalisuutta parantavista keinoista, toimeenpano-ohjelma ei ole vain säästökeino. Sillä tavoitellaan sekä parempia hoitotuloksia ja toimintakykyä potilaille että säästöjä potilaille ja yhteiskunnalle.

Lue lisää rationaalisesta lääkehoidosta.

Lääketeollisuus tuo ratkaisuja terveyteen

Lääkkeet lievittävät, parantavat ja ennaltaehkäisevät sairauksia. Lääketeollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksena syntyy uusia lääkkeitä ja hoitomahdollisuuksia, jotka tuovat ihmisille lisää elinvuosia, hyvinvointia ja mahdollisuuden pärjätä arjessa sairauksista huolimatta.

Lue lisää lääketeollisuuden potilaille ja yhteiskunnalle tuomista hyödyistä.