Lääketeollisuus tuo ratkaisuja terveyteen

Lääketeollisuus ry

Lääkkeet lievittävät, parantavat ja ennaltaehkäisevät sairauksia. Lääketeollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksena syntyy uusia lääkkeitä ja hoitomahdollisuuksia, jotka tuovat ihmisille lisää elinvuosia, hyvinvointia ja mahdollisuuden pärjätä arjessa sairauksista huolimatta.

Esimerkiksi rintasyöpään sairastuvista jo yhdeksän kymmenestä paranee. Monen sairauden kohdalla hoidon painopiste on siirtynyt sairaalasta avohoitoon. Vielä 20 vuotta sitten Suomessa hoidettiin vuodeosastoilla astman takia yli 10 000 potilasta. Sen jälkeen astmaa sairastavien määrä on moninkertaistunut, mutta vuodeosastohoidossa olleiden astmapotilaiden määrä pienentynyt murto-osaan.

Lääketeollisuuden tutkimus- ja kehitystyöstä on potilaiden lisäksi hyötyä terveydenhuoltojärjestelmälle sekä työpaikkojen ja talouskasvun muodossa koko yhteiskunnalle. Suomessa toimivat lääkeyritykset investoivat tutkimukseen ja tuotekehitykseen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa. Lääketeollisuus ry:n mukaan summaa on mahdollista terveysalan kasvustrategian vahvalla toimeenpanolla kaksin- tai kolminkertaistaa.

Lääketeollisuus ry:n esite Ratkaisuja terveyteen