Terveysalan kasvustrategian tuloksia jo nähtävissä

Lääketeollisuus ry

Kaksi vuotta sitten julkaistun Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tulokset alkavat jo näkyä lääketeollisuudessa. Lääketutkimukseen liittyviä yhteistyösopimuksia ja investointiuutisia on alkanut sadella sitä mukaa, kun lääke- ja terveysteknologiateollisuutta koskevan kasvustrategian toimeenpano on edennyt.

Viime viikolla esimerkiksi lääkeyritys Roche ja turkulainen biopankki Auria julkistivat yhteistyösopimuksen, joka antaa Rochen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle mahdollisuuden käyttää Auria Biopankin kudosnäytteitä lääkekehityksessä ja diagnostisten testien kehittämisessä. Hiljattain myös lääkeyritys Pfizer ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM julkistivat yhteisen tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on tuoda uusia täsmälääkkeitä erityisesti verisyöpien hoitoon.

Lääketeollisuus ry kiittää kasvustrategian toimeenpanoon sitoutuneita ministeriöitä (STM, TEM ja OKM) aktiivisesta otteesta työhön suomalaisen terveysalan puolesta. Strategiaan kirjattu tavoite Suomesta kansainvälisesti tunnettuna terveysalan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edelläkävijänä edistää toteutuessaan ennen kaikkea suomalaisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Taloudellisesti vaikeassa tilanteessa myös terveysalan Suomeen tuomat investoinnit ja työpaikat ovat hyvin tervetulleita.

Kasvustrategian toimeenpanon kannalta tärkeitä edistysaskelia ovat olleet esimerkiksi TEM:n ja STM:n yhteisen sääntelyselvityksen pohjalta tehdyt linjaukset, jotka edistävät tutkimusympäristön kilpailukykyä, parantavat tutkimuksen asemaa sote-uudistuksessa ja edistävät innovaatioiden käyttöönottoa. Lainsäädäntö- ja menettelytapamuutoksia on jo toteutettu ja laitettu vireille.