Kysely: Suomalaisten mielestä terveys on tärkein edellytys työssä jaksamiselle

Hyvä terveys on suomalaisten mielestä tärkein edellytys sille, että töitä jaksaa tehdä eläkeikään saakka. Työkyky on myös edellytys sille, että työmarkkinajärjestöjen sopima eläkeiän korotus voi toteutua käytännössä.

Lähes seitsemän kymmenestä suomalaisesta nostaa hyvän terveyden työssä jaksamisen kannalta keskeiseksi tekijäksi. Lähes yhtä tärkeänä suomalaiset pitävät työn kiinnostavuutta. Puolet suomalaisista katsoo, että hyvä työilmapiiri on keskeinen syy jaksaa työssä eläkeikään saakka.

Vaikka suomalaiset arvostavat hyvää terveyttä, työkykyä alentavat sairaudet ovat silti ennenaikaisten eläkkeiden tärkein syy. Lääketeollisuus ry:n Aula Research Oy:llä teettämässä kyselyssä useampi kuin kuusi kymmenestä suomalaisesta mainitsi työkykyä alentavat sairaudet ja liian kuormittavan työn keskeisimpinä työssä jaksamista heikentävinä tekijöinä. Lähes yhtä monen mielestä työuupumus ja tunne siitä, ettei jaksa enää töissä, on todennäköisin syy ennenaikaiseen eläkkeelle jäämiseen.

Joka toisella suomalaisella on säännöllistä lääkitystä vaativa krooninen sairaus. Heistä noin puolet on sitä mieltä, että sairaus ainakin jonkin verran heikentää heidän työkykyään. Näistä vastaajista useampi kuin kuusi kymmenestä kokee, että lääkitys kuitenkin parantaa heidän työkykyään jonkin verran tai huomattavasti. Todennäköistä on, että ilman asianmukaista lääkitystä krooninen sairaus heikentäisi nykyistä useamman suomalaisen työkykyä.

Koska niin monella työikäisellä suomalaisella on säännöllistä lääkitystä vaativa krooninen sairaus, myös lääkehoidon onnistumisella on merkittävä rooli työkyvyn ylläpitämisessä. Lääkehoidon onnistumiseen vaikuttaa sekä potilaalle valitun lääkkeen sopivuus että määrätyn lääkkeen oikea, säännöllinen käyttö. Lääkkeen oikeaa ja säännöllistä käyttöä voidaan edistää myös tehostamalla lääkehoidon seurantaa. Lääkehoidon seuranta on teemana myös 19.3. järjestettävässä valtakunnallisessa Lääkehoidon päivässä.

Onnistuneessa lääkehoidossa tärkeimpänä tekijänä suomalaiset pitävät sitä, että heidän käytössään on vain ne lääkkeet, joita he todella tarvitsevat, ja että heidän käyttämänsä lääkkeet tuovat avun vaivoihin. Tätä mieltä on useampi kuin kahdeksan kymmenestä suomalaisesta. Useampi kuin kuusi kymmenestä pitää erittäin tärkeänä myös lääkkeistä aiheutuvien haittavaikutusten vähäisyyttä, riittävää tietoa käytössä olevista lääkkeistä sekä sitä, että tarvittaessa saatavilla on terveydenhoidon ammattilaisen antamaa neuvontaa lääkkeen oikeassa käytössä.  Kyselytutkimuksen pohjalta suomalaiset suhtautuvat lääkehoitoonsa asiallisesti ja ovat valmiita kantamaan oman vastuunsa sen onnistumisesta.

Lääketeollisuus ry:n Aula Researchilla teettämään verkkokyselyyn vastasi 1382 täysi-ikäistä suomalaista. Kyselyn vastaukset kerättiin touko-kesäkuussa 2014.

Lisätietoja tutkimuksesta tästä linkistä.