Näkökulma 4-2016

Lääketeollisuus ry

Näkökulma 4-2016 kiirehtii velvoitevarastointilain uudistusta ja kertoo non-interventiotutkimusten tekemistä helpottavista uudistuksista.

Lääkkeiden huoltovarmuudessa tarvetta normien purkamiselle

Lääkkeiden velvoitevarastointia ei saisi unohtaa sote-uudistuksessa, vaan se tulisi nähdä kiinteästi soteen liittyvänä lakihankkeena. Lääketeollisuus ry on yhdessä sidosryhmiensä kanssa lähettänyt kirjeen velvoitevarastointilain uudistustarpeesta sosiaali- ja terveysministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön sekä liikenne- ja viestintäministeriöön.

Lue lisää velvoitevarastointilaista

Sairauksien seurantatutkimusten tekeminen helpottui

Fimea on tehnyt uusia tulkintoja non-interventiotutkimusten määritelmistä osana EU:n lääketutkimusasetuksen toimeenpanoa. Uudet tulkinnat helpottavat tutkimusten tekemistä, ja siksi osaltaan tukevat Terveysalan kasvustrategian toteutumista.

Lue lisää non-interventiotutkimuksista