Sairauksien seurantatutkimusten tekeminen helpottui

Lääketeollisuus ry

Sairauksien seurantaan liittyvien non-interventiotutkimusten tekeminen helpottui Suomessa, kun Fimea teki uusia tulkintoja non-interventiotutkimuksen määritelmistä osana EU:n lääketutkimusasetuksen toimeenpanoa. 

Non-interventiotutkimuksella tarkoitetaan seurantaa, jossa potilas itse kirjaa tietoja omasta terveydentilastaan ja toimittaa tiedot häntä hoitavalle lääkärille. Se eroaa kliinisistä lääketutkimuksista monin tavoin, ja laajasti ajatellen non-interventiotutkimuksen eli sairauden huolellisen seurannan tulisi kuulua hoitokäytäntöihin osana kaikkien sairauksien hoitoa.

Fimean uudet tulkinnat helpottavat non-interventiotutkimusten tekemistä. Se on lääketeollisuuden tutkimustoiminnan kannalta myönteistä kehitystä, joka osaltaan tukee Terveysalan kasvustrategian toteutumista. Suomessa käytössä oleva henkilötunnus helpottaa potilaiden seurantaa, mikä osaltaan tekee Suomesta yritysten kannalta soveliaan paikan non-interventiotutkimusten tekemiselle. 

Odotamme tulkintamuutoksen lisäävän osaltaan Suomessa tehtävää lääketutkimusta, joka edistää ihmisten terveyttä ja tuo Suomeen investointeja ja uusia työpaikkoja.