Näkökulma 4-2017

Näkökulma 4-2017
Lääketeollisuus ry 60 vuotta: Lääke- ja rokoteinnovaatiot käyttöön Suomessa yhtä nopeasti kuin muissa Pohjoismaissa

INNOVAATIOITA JULKISEN JA YKSITYISEN YHTEISTYÖNÄ - LÄÄKETEOLLISUUS RY:N JUHLASEMINAARI 27.4.2017

Lääketeollisuus ry keskusteli 60-vuotisjuhlaseminaarissaan keskeisten sidosryhmiensä kanssa siitä, miten julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuotetuilla innovaatioilla voidaan edistää terveyttä, parantaa hoidon laatua ja edistää sote-tavoitteita sekä siitä, miten terveysala on suomalaisen innovaatiopolitiikan ytimessä.  

Lue lisää seminaarin puheenvuoroista

LÄÄKETEOLLISUUDEN TUTKIMUSSÄÄTIÖN TUNNUSTUSPALKINTO SIRPA JALKASELLE JA AARNO PALOTIELLE

Lääketeollisuuden tutkimussäätiö myönsi seminaarissa 10 000 euron tunnustuspalkinnon akatemiaprofessori Sirpa Jalkaselle (Turun Yliopisto) ja Aarno Palotielle (Helsingin Yliopisto) ansiokkaasta ja innovatiivisesta lääketieteellisestä tutkimuksesta ja suomalaisen lääketieteellisen tutkimusympäristön promovoimisesta kansainvälisesti.

Tutkimussäätiö katsoi, että palkitut ovat edistäneet yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä ja tehneet suomalaista osaamista kansainvälisesti näkyväksi ja saaneet omalla aktiivisuudellaan Suomeen merkittäviä tutkimushankkeita.      

Lääketeollisuuden tutkimussäätiö tukee ja rahoittaa tutkimuksia ja selvityksiä, jotka liittyvät lääketeollisuuden tutkimus- ja toimintaedellytyksiin. Säätiö jakaa myös stipendejä ja apurahoja, jotka edistävät lääketieteellistä tutkimustoimintaa.

LÄÄKETEOLLISUUS RY:N  HTA- JA TULEVAISUUSKATSELMUSALOITE

Innovatiivista lääketeollisuutta edustava Lääketeollisuus ry haluaa, että suomalaiset saavat uudet, hyödyllisiksi osoitetut lääkkeet käyttöönsä vähintään yhtä nopeasti kuin potilaat muissa Pohjoismaissa.

Lääketeollisuus ry julkaisi juhlaseminaarissaan STM:lle tehdyn yhdistyksen HTA- ja tulevaisuuskatselmusaloitteen.

Lääketeollisuus ry ehdottaa, että sote-toiminnoissa luodaan uusien lääkkeiden, rokotteiden, laitteiden ja menetelmien arviointiin itsenäinen HTA-arviointielin sekä otetaan käyttöön tulevaisuuskatselmukset markkinoille tulevien lääke- ja rokoteinnovaatioiden systemaattisiin ennakointeihin.

”Sairauksien lääkehoito ja rokotteet kehittyvät nopeasti ja uusien kustannusvaikuttavien innovaatioiden nopea saaminen potilaiden ja terveydenhuollon käyttöön on potilaiden ja yhteiskunnan etu”, Lääketeollisuus ry:n puheenjohtaja, Pfizer Oy:n toimitusjohtaja Päivi Kerkola sanoi. 

Lääketeollisuus ry:n aloite