Lääkkeet ja työkyky -kirja

Juhlapuheet ja ihmisten arki, terveys ja työkyky kohtaavat ”Lääkkeet ja työkyky” -kirjassa ensimmäistä kertaa

Terveys on työkyvyn ydin, mutta se ei automaattisesti tee ihmisestä työkykyistä. Siihen vaikuttaa moni muukin töihin ja työelämään liittyvä seikka. Toisaalta monet ovat työkykyisiä, vaikka eivät olisi millään muotoa terveitä.

Suomalaisten työuria täytyy pidentää nykyisestä. Valtion tulojen ja menojen epäsuhta on viime vuosina kasvanut samalla kun suuret ikäluokat ovat tulleet eläkeikään. Veronmaksajien määrä uhkaa vähentyä liikaa. Toisaalta oma koettu terveys on tärkein syy sille, että ihmiset uskovat jaksavansa työelämässä yli 63-vuotiaaksi.

Terveyttä ei voi edistää vain terveydenhuollon keinoin, vaan siihen tarvitaan myös muita yhteiskunnan osa-alueita. Ihmisten terveyden edistämistä ja työ- ja toimintakyvyn parantamista painotetaan juhlapuheissa ja erilaisissa strategisissa linjauksissa, kuten kansallisessa lääkepolitiikassa.

Miten lääkehoidon kehitys näkyy väestön terveydessä ja työkyvyssä? Näkökulma on uusi ja sen selvittäminen on positiivinen haaste. Lääkehoidon kehittymistä on tähän saakka arvioitu pääasiassa ihmisten kokemien terveyshyötyjen ja terveydenhuollon hyötyjen kautta.

Näkökulma on uusi myös monille terveydenhuollon ammattilaisille. Lääketeollisuuden tutkimussäätiö julkaisee heinäkuussa 2014 SuomiAreenalla Porissa kirjan ”Lääkkeet ja työkyky”, jossa useat kokeneet tekijät kuvaavat lääkehoidon kehitystä eri sairauksissa terveyden ja sen mahdollistaman työkyvyn näkökulmasta, eri alojen ammattilaisten sekä terveydenhuollon ja työterveyshuollon näkökulmasta.

”Lääkkeet ja työkyky”-kirja tarjoaa tuoreita ajatuksia työelämästä, ihmisten ammatinvalinnasta ja terveydestä. 

SÄÄTIÖ

Lääketeollisuuden tutkimussäätiö tukee ja rahoittaa tutkimuksia ja selvityksiä, jotka liittyvät lääketeollisuuden tutkimus- ja toimintaedellytyksiin. Säätiö jakaa myös stipendejä ja apurahoja, jotka edistävät lääketieteellistä tutkimustoimintaa. Säätiön asiamiehenä toimii Jussi Merikallio.