Näkökulma 5-2015

Näkökulma 5/2015 kertoo lääkealan yhteisistä toimista lääkeväärennöksiä vastaan. Mukana asiaa myös rokotteista ja lääkekorvauksista. 

Lääkeala torjuu väärennöksiä yhteisvoimin

Lääkeala tehostaa lääkeväärennösten torjuntaan liittyviä toimiaan rakentamalla Euroopan laajuisen tietokannan seuraamaan lääkkeiden kulkua tuotannosta käyttäjälle. Lääkevalmistajat parantavat lääkkeiden seurattavuutta lisäämällä lääkepakkauksiin yksilöllisen koodin, jonka avulla on mahdollista varmistaa, että potilaalle luovutettava lääkepakkaus on varmasti alkuperäinen.

Tarkempia tietoja lääkeväärennösten vastaisista toimista.

_______________________________________________________________________________________________ 

Rokotteilla terveyttä ja kustannussäästöjä

Järkevä askel suomalaisen rokotusohjelman kehittämisessä olisi sisällyttää vesirokkorokote rokotusohjelmaan Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän suosituksen mukaisesti. Rokotusohjelmaa valmistelevien asiantuntijoiden mukaan rokote maksaisi itsensä takaisin vähentyneiden sairauspoissaolojen kautta moninkertaisesti.

Mitä rokotteilla on saatu viime vuosina aikaan?

_______________________________________________________________________________________________ 

Lääkekorvaukset kasvavat hitaammin kuin terveydenhoidon muut kustannukset

Monet ajattelevat, että lääkekorvaukset ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Tilanne on kuitenkin toinen: lääkekorvaukset laskivat vuosina 2008–2012 reaalisesti 0,7 prosenttia vuotta kohti vuoden 2012 rahassa mitattuna. Samaan aikaan lääkkeiden käyttö lisääntyi mm. väestön ikääntymisestä johtuen. Vastaavaan aikaan terveydenhuollon kustannukset kasvoivat keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa.

Lisää lääkekorvauksista.