Näkökulma 5-2016

Lääketeollisuus ry

Näkökulma 5-2016 raportoi Lääketeollisuus ry:n tuoreesta suhdannekatsauksesta.

Lääketeollisuus investoi Suomeen viime vuonna 220 miljoonaa euroa 

Lääketeollisuus investoi Suomeen 220 miljoonaa euroa viime vuoden aikana. Investoinnit kohdistuivat pääosin tutkimukseen ja tuotekehitykseen, mutta mukana oli myös tuotantoinvestointeja.

Suomessa on hyvät mahdollisuudet kliinisten lääketutkimusten tekemiseen. Lisäksi viime vuosina on tapahtunut positiivista kehitystä myös biopankki- ja muiden rekisteritutkimusten edellytyksissä. Lääketeollisuus ry:n perjantaina julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan yli puolet lääkeyrityksistä aikoo sen vuoksi lähivuosina lisätä erityisesti Suomessa tehtäviä rekisteritutkimuksia. Tämä näkyy tulevaisuudessa lääketeollisuuden tutkimusinvestointien kasvuna. Rekisteritutkimuksilla tarkoitetaan biopankeista ja muista terveydenhuollon rekistereistä kerättyjen tietojen perusteella tehtäviä tutkimuksia, jotka tuottavat tietoa esimerkiksi aikaisempaa turvallisempien, tehokkaampien ja yksilöllisempien lääkehoitojen kehittämiseen.

”Koska Suomessa on tutkimusten kannalta tärkeää osaamista ja poikkeuksellisen kattavat terveydenhuollon rekisterit, Suomi on kiinnostava investointikohde kansainvälisille lääkeyrityksille”, Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio sanoi suhdannekatsauksen julkistamistilaisuudessa perjantaina Helsingissä.

Lääkemarkkinoilla tasaista kehitystä

Suomen lääkemarkkinat kehittyivät viime vuonna tasaisesti. Lääkkeiden tukkuhintainen myynti kasvoi 3,9 prosenttia noin 2,3 miljardiin euroon. Myynnistä yli puolet oli Kela-korvattavia reseptilääkkeitä ja vajaa kolmasosa sairaalalääkkeitä.

”Suomalaiset ikääntyvät ja sen myötä erilaiset krooniset sairaudet lisääntyvät. Samalla lääkekehitys mahdollistaa yhä useamman sairauden hoidon sairaalan sijasta potilaan kotona. Siihen nähden lääkemyynnin kasvu on ollut maltillista. Lääkkeiden Kela-korvausten osuus terveydenhuollon kokonaiskustannuksista on pysynyt noin seitsemässä prosentissa”, kertoi Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta.

Lääkesäästöt uhkaavat toimialan hyvää kehitystä

Lääkeyritysten myönteiset investointinäkymät nostavat lääketeollisuuden Suomen talouskasvun kannalta lupaavaksi toimialaksi.

”Tuomme ratkaisuja ensisijaisesti ihmisten terveyteen, mutta lääketeollisuuden investointien tuomat työpaikat ja verotulot tervehdyttävät samalla koko maan taloutta”, Jussi Merikallio totesi.

Uhkana toimialan hyvälle kehitykselle Lääketeollisuus ry pitää lääkkeiden Kela-korvauksiin kohdistuvia säästöjä. Ensi vuoden budjettiin hallitus on päättänyt 134 miljoonan euron säästöistä. Pahimmassa tapauksessa säästöt voivat heikentää lääkeyritysten toimintaedellytyksiä ja vaarantaa siten lääkkeiden saatavuutta Suomessa.

”Toivomme, että säästöt eivät vesitä toimialamme lupaavia näkymiä. Se olisi tappio suomalaisen potilaan, terveydenhuoltojärjestelmän ja Suomen talouden kannalta”, Merikallio sanoo.

Lääketeollisuus ry:n suhdannekatsaus