Näkökulma 6-2015

Näkökulma 6/2015 käsittelee Suomen huoltovarmuuteen liittyvää lääkkeiden velvoitevarastointia. Mukana asiaa myös lääkkeiden vaikutuksesta työkykyyn sekä itsehoitolääkkeiden jakelukanavista.

Lääkehuollon turvaaminen poikkeusoloissa on osa sote-uudistusta

Nykyisen velvoitevarastointilain perusteet on luotu 1980-luvun alkupuolella. Silloin kriisi tarkoitti ennen kaikkea sotaa ja normaaliolot rauhaa. Nyt kriisin käsite on liukuvampi, ja keskusteluun on tullut mukaan normaaliolojen häiriötilat. Lailtakin vaaditaan joustavuutta esimerkiksi markkinatilanteiden muutoksissa.

Lisää lääkkeiden velvoitevarastoinnista.

_______________________________________________________________________________________________ 

Vakavakaan sairaus ei enää välttämättä vie työkykyä

Astma, syöpä, diabetes ja epilepsia ovat esimerkkejä sairauksista, joiden hoito on viime vuosina ja vuosikymmeninä muuttunut dramaattisesti. Sairaudet, jotka aiemmin johtivat työkyvyn menettämiseen ja menehtymiseen, ovat nykyisin yhä useammin lääkityksellä hoidettavissa.

Lisää lääkkeistä ja työkyvystä.

_______________________________________________________________________________________________ 

Reseptilääkkeiden valtakunnallisen jakelun turvaaminen edellyttää itsehoitolääkkeiden pysymistä apteekissa

Lääketeollisuus ry:n mielestä nykyisenlaista, tiheää apteekkiverkostoa ei saa vaarantaa laajentamalla itsehoitolääkkeitä apteekkimyynnistä ruokakauppoihin. Reseptilääkkeiden maantieteellisesti kattava jakeluverkosto on turvattava, ja sen vuoksi kaikkia lääkkeiden jakelukanavia koskevia muutosehdotuksia tulee harkita siltä pohjalta, miten ne vaikuttavat apteekkiverkoston tiheyteen ja sitä kautta ihmisten mahdollisuuksiin ostaa heille määrättyjä reseptilääkkeitä.

Lue lisää itsehoitolääkkeiden jakelukanavista.