Näkökulma 7-2014

Näkökulma 7-2017

Tutkimus uhkaa jäädä huutolaispojan asemaan sote-uudistuksessa

Tutkimus on sote-uudistuksessa jäänyt vähäiselle huomiolle. Jos sitä ei oteta jatkovalmistelussa asianmukaisesti huomioon, ei Sote -rakenteissa löydy tilaa eikä kannusteita tutkimukselle. Tämä olisi sekä suomalaisen lääketieteen kehityksen että terveysalan elinkeinotoiminnan kannalta dramaattista. Tutkimukseen ja yliopistosairaalan rooliin ja asemaan tulee siten suhtautua jatkossa suurella vakavuudella. 

Lue lisää aiheesta....
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Suomalaisyrityksiä kannustetaan hakemaan EU-tutkimusrahoitusta

EU:n ja Euroopan lääketeollisuuden yhteinen hanke, Innovative Medicines Initiative (IMI), edistää tutkimusta sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Suomalaiset tutkimusprojektit ovat saaneet rahastosta tukea, mutta lisäaktiivisuus olisi suotavaa. 

 

Lue lisää IMI:stä...
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Terveysalan kasvustrategiasta vipuvarsi

Terveysalan kasvustrategia edistää kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinvestointien saamista Suomeen, edistää liiketoimintaa ja kasvattaa yritysten potentiaalia tehdä tutkimusta ja työllistää. Terveysalan yritykset on haastettu talkoisiin mukaan. Lääketeollisuus haluaa olla mukana vaikuttamassa siihen, miten asiaa viedään eteenpäin antamalla selkeitä ratkaisuehdotuksia.

Lue lisää...