Näkökulma 7-2016

Lääketeollisuus ry

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset toimivat edelläkävijöinä avoimuudessa. Lääkeyritykset julkistivat 31.5.2016 terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tekemänsä yhteistyön ja siihen liittyvät taloudelliset sidonnaisuudet.

Lääkeyritykset käyttivät 27 miljoonaa euroa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön 

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät viime vuonna noin 27 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön, kuten lääkäreiden kouluttamiseen ja heiltä ostettuihin asiantuntijapalveluihin.

Lääkeyritykset ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät tiivistä yhteistyötä, joka on välttämätöntä lääkehoitojen ja terveydenhuollon kehittämisen kannalta. Yhteistyötä sääntelevät lain lisäksi Lääketeollisuus ry:n Eettiset ohjeet, ja sen tulee aina perustua ammatilliseen tarpeeseen.

Lääkeyritykset julkistivat tiistaina ensimmäistä kertaa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tekemäänsä yhteistyöhön liittyvät taloudelliset tiedot.

”Yhteistyö on potilaan ja terveydenhuollon kannalta erittäin hyödyllistä, ja se kestää hyvin julkisen tarkastelun”, sanoo Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Laura Labart.

Keskimäärin tuhat euroa yhteistyötahoa kohden

Keskimäärin lääkeyritykset käyttivät noin tuhat euroa yhteistyötahoa kohden. Keskeisiä yhteistyömuotoja ovat koulutus ja asiantuntijapalvelut. Näihin liittyviä tukia ja palkkioita lääkeyritykset maksoivat terveydenhuollon ammattilaisille viime vuonna yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa. Koulutuksiin liittyvä keskeinen yhteistyömuoto on tieteellisiin kongresseihin osallistumisen tukeminen.  Asiantuntijapalkkioita yritykset maksavat lääkäreille esimerkiksi luennoista ja koulutusmateriaalien tekemisestä sekä tieteellisestä konsultoinnista.

”Asiantuntijatyöstä on luontevaa maksaa asianmukainen korvaus”, sanoo Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Jaakko Laurila.

Yhteistyön julkistaminen on lääketeollisuuden Euroopan-laajuinen hanke, joka Suomessa sitoo Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksiä. Jäsenyritykset julkistivat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tekemäänsä yhteistyöhön liittyvät rahasummat omilla verkkosivuillaan 31.5. Ensimmäisellä kerralla julkistaminen koskee vuonna 2015 tehtyä yhteistyötä, ja tiedot julkistetaan tästä lähtien vuosittain.

Lääkäriliitto avoimuuden kannalla

Suomen Lääkäriliitto tukee yhteistyön avoimuutta ja on suositellut jäsenilleen, että nämä antaisivat suostumuksensa tekemänsä yhteistyön julkistamiseen.

”Lääketiede kehittyy koko ajan, joten lääkärien jatkuva kouluttautuminen on välttämätöntä. Työnantajien mahdollisuudet laajaan koulutustoimintaan ovat rajalliset, joten lääketeollisuuden tuki on tärkeä lisä. Yhteistyö hyödyttää potilaita ja laajasti koko terveydenhuoltoa”, sanoi Lääkäriliiton puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju Lääketeollisuus ry:n ja Lääkäriliiton yhteisessä tiedotustilaisuudessa tiistaina Helsingissä.