Näkökulma 8-2014

Näkökulma 8-2014

Raskaat lupamenettelyt jarruttavat tutkimustyötä

Terveydenhuollon rekistereitä tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin. Lääkärilehdessä julkaistussa artikkelissa kuvataan lupamenettely diabeteksen Käypä hoito-suositusten toteutumisesta Suomessa. Lupaprosessi tässä tutkimuksessa vei vuoden. Se on liian pitkä aika.

Lue lisää aiheesta...
_______________________________________________________________________________________

Tule kuulemaan ja keskustelemaan terveydestä, työkyvystä ja talouskasvusta

Lääketeollisuus ry järjestää tiistaina 25.11. seminaarin, jossa pureudutaan suomalaisten terveyteen, työkykyyn ja talouskasvuun. Työkyvyttömyyseläkkelle jäävien määrän puoliintuminen säästäisi kansantalouden menoja noin 5 miljardilla eurolla. Kysymys on siis yksittäisen suomalaisen hyvinvoinnin
lisäksi laajemmasta yhteiskunnallisesta asiasta.

Olet lämpimästi tervetullut tiistaina 25.11. kello 14-16 Finlandia-talon Veranda 4-saliin. Ilmoittaudu viimeistään 21.11.: laaketeollisuus@laaketeollisuus.fi.

Lue tarkemmin seminaarista...

_______________________________________________________________________________________________