Näkökulma 8-2015

Näkökulma 8-2015 tuo Lääketeollisuus ry:n terveiset hallitusohjelmaneuvottelijoille. 

Suomi tarvitsee kasvua, työkykyä ja yhdenvertaisia terveydenhoitopalveluja

Vaalien jälkeen mielenkiinto kohdistuu uuden hallituksen kokoonpanoon ja sen laatimaan hallitusohjelmaan. Lääketeollisuus ry korostaa talouskasvun, suomalaisten työkyvyn ja yhdenvertaisten terveyspalvelujen merkitystä tulevassa hallitusohjelmassa. Lääketeollisuus myös tarjoaa päätöksentekijöille ratkaisuja näihin kolmeen tärkeään kysymykseen.

Terveet ja hyvinvoivat ihmiset mahdollistavat mm. pidemmät työurat ja elinvoimaisen vanhusväestön. Suomalaiset ansaitsevatkin maailman parasta hoitoa ja hoivaa. Sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien määrää vähentämällä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä julkisessa taloudessa. Ihmisten parantunutta toimintakykyä ja terveyttä unohtamatta.

Lääkkeillä on keskeinen asema sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa. Uusien terveydenhuollon prosessja tehostavien lääkeinnovaatioiden käyttöönotto ja lääketieteellisen tutkimuksen aseman vahvistaminen nousevatkin vahvasti esiin ratkaisuehdotuksissamme.

Lääketeollisuus ja terveysala voivat olla Suomen tulevan kasvun tukijalkoja. Ministeriöiden ja terveysalan toimijoiden yhdessä hyväksymän Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian esitysten toteuttaminen on keskeisessä asemassa, jotta Suomeen saadaan lisää terveysalan työpaikkoja, investointeja, vientituloja sekä lisää terveyttä.

Terveydenhuoltoon sijoitettu euro on investointi, joka maksaa itsensä takaisin.

Lue lisää kasvun, terveydenhoitopalvelujen ja työkyvyn vahvistamisesta.