Näkökulma 8-2017: Sote-uudistuksen rinnalla on järkevää kehittää myös operatiivisen tason toimintaa

Lääketeollisuus ry

Julkinen keskustelu terveydenhuollon kehittämisestä on painottunut tulevien sosiaali – ja terveydenhuollon rakenteiden valmisteluun. Työ on uudistusprosessin tässä vaiheessa luonnollisesti tärkeää ja edellyttää yhteisten tavoitteiden tunnistamista sekä hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Uuden suunnittelu ja olemassa olevien palasten yhteensovittaminen on varmasti kimuranttiakin. Rakenteiden täsmentyminen on kuitenkin tärkeää, jotta ymmärrämme paremmin mihin uudistus tähtää.

Arvuuttelun sote-uudistuksen toteutumisesta ei kuitenkaan pidä jähmettää terveydenhuollon muuta kehittämistyötä. Käytännön työssä kohdattaviin haasteisiin voi tarttua ja operatiivista toimintaa voi monilta osin parantaa tässä ja nyt.

Suosituksia hyväksi hankintatavaksi julkisen terveydenhuollon lääkehankinnoissa

Sairaalalääkkeiden hankinnoissa on kyse paitsi merkittävästä taloudellisesta investoinnista, myös parhaan mahdollisen hoidon varmistamisesta yksittäiselle potilaalle. Vastuu on suuri ja päämäärän toteutuminen edellyttää sujuvaa yhteistyötä koko hankintakauden ajan sairaala-apteekkien ja lääkeyritysten välillä.

Lääketeollisuus ry on yhdessä alan toimijoista koottujen työryhmien kanssa tuottanut julkaisun Suosituksia hyväksi hankintatavaksi julkisen terveydenhuollon lääkehankinnoissa. Ensimmäinen osa suosituksia ilmestyi vuonna 2015 ja toinen täydentävä osa 2017.

Suosituksiin on kirjattu sairaalakäyttöön ostettavien lääkkeiden hankintamenettelyjen hyviä käytäntöjä hankintalain mahdollistamissa raameissa. Esimerkiksi suosituksiin on avattu sitä, millä toimin hankintayksiköiden (tilaajien) ja lääkeyritysten (toimittajien) on mahdollista käydä vuoropuhelua hankintaprosessin aikana. Hankintalaki ei estä tilaajien ja toimittajien tiivistäkin yhteistyötä niin kauan kuin se on tasapuolista ja syrjimätöntä. Yhteistyön tavoitteena on yhteisen ymmärryksen parantaminen lääkehankintojen kehitystarpeista, osapuolten tavoitteista sekä markkinoilla tapahtuvista muutoksista ja uusista lääkevalmisteista.

Hyvän hankintaprosessin käytännöt varmistavat, että tilaaja saa tarpeitaan vastaavia tarjouksia ja valitut lääkevalmisteet toimitetaan sovitulla tavalla.  Tiiviillä vuoropuhelulla lisätään lääkevalmisteiden menekin ennustettavuutta sekä hallitaan myös mahdollisiin toimituskatkoksiin liittyviä riskejä ja seuraamuksia.

Operatiivisen tason yhteistyönä syntyneitä suosituksia käytännön toimintatavoista voidaan hyödyntää heti. Julkaisuihin voi tutustua verkkosivuillamme.