Ennustamattomat muutokset lääkemarkkinoilla tuovat toimituskatkoksia

Lääketeollisuus ry

Euroopan maiden talouskriiseissä on jo pitkään tasapainoiltu terveydenhuollon kasvavien menojen kanssa. Vanheneva väestö ja kasvavat kansansairaudet on hoidettava yhä pienemmällä rahalla.

Lähes kaikissa Euroopan maissa on tehty voimakkaita toimia myös lääkekustannusten kasvun rajoittamiseksi. Kustannuspaineisiin vastatakseen lääkeyritykset ovat tehostaneet omaa toimintaansa. Se näkyy esimerkiksi aiempaa virtaviivaisempana tuotantona ja logistiikkana.

Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä ovat olleet yleisesti käytettyjä keinoja luoda kilpailua markkinoille. Tehokas hintakilpailu tuo säästöä, mutta se on johtanut useissa Euroopan maissa myös toimituskatkoksiin. Jos säästökeinot johtavat siihen, että myynti siirtyy hetkellisesti tai pidemmäksi aikaa yhdelle toimijalle, tämän tuotteen myynti saattaa yllättäen kasvaa ja kilpailijoiden vastaavasti hävitä olemattomiin. Vaikutukset voivat heijastua molemmissa tapauksissa maan rajojen ulkopuolelle lääkepakkausten äkillisenä lisätarpeena tai käyttämättä jäävien vanhenevien pakkauserien polkumyyntinä muihin maihin.

Ennakoimattomat menekin vaihtelut toimituskatkosten takana

Lääketeollisuus ry selvitti jäsenkyselyssään keväällä 2016 keskeisimpiä syitä Suomessa todetuille toimituskatkoksille. Merkittävimmäksi syyksi nousi ennakoimaton menekin vaihtelu. Yksi heilahtelua aiheuttava tekijä ovat hintamuutokset etenkin viitehintakauden alussa. Myynti saattaa odottamattomasti keskittyä vain yhdelle tuotteelle, jos kauden alussa hintaputkessa onkin vain yksi valmiste. Myös tuotetta myyvien yritysten määrä saattaa vaihdella esimerkiksi rinnakkaistuonnin seurauksena voimakkaasti. Jos toimija yllättäen lakkaa tuomasta tuotetta markkinoille, muiden tuotteiden myynti äkillisesti nousee.

Suomen kaltaisessa maassa äkilliset myynnin muutokset voivat olla ongelma paristakin eri syystä. Pienelle markkina-alueelle tarkoitettua lääkettä voidaan pakata esimerkiksi koko vuoden tarvetta vastaava erä kerralla. Jos kilpailutilanne muuttuu ja tuotetta myydään yhtäkkiä ennakoitua enemmän, uutta pakkauserää suomenkielisine teksteineen ei saada helposti ja nopeasti. Kielivaatimusten takia naapurimaastakaan ei pääsääntöisesti voi hakea täydennystä.

Lääkesäästöt eivät saa lisätä saatavuusongelmia

Suomessa on jo vuosia puhuttu julkisen talouden kestävyysvajeesta, jossa menot ovat jatkuvasti tuloja suuremmat. Parhaillaankin tätä vajetta kurotaan umpeen monin eri toimin. Avohoidon korvattavien lääkkeiden säästöt ovat osa näitä talkoita, joilla hillitään julkisen talouden kasvavia menoja.

Lääkesäästöiksi pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan kirjattiin 150 miljoonaa euroa. Tästä osa toteutettiin jo tämän vuoden alusta. Säästökeinoja mietitään parhaillaan, ja ne tulevat ensi vuoden alusta voimaan. Säästöt tulevat koskemaan kaikkia osapuolia.

Monilla lääkesäästötoimilla on myös haittoja. Nämä heijastusvaikutukset on puntaroitava tarkkaan kunkin toimen kohdalla. Erityisesti lääkkeiden rinnakkaistuontia lisäävät keinot voivat aiheuttaa ongelmia lääkkeiden saatavuuteen.