Pohjoismainen lastenlääkekonferenssi - Joint NordiPedMed/PIF Nordic Conference on pediatric medicines 21.-22.5.2018

Järjestyksessä toinen Joint NordicPedMed/PIF Nordic Conference on Pediatric Medicines -lastenlääkekonferenssi järjestettiin Helsingissä 21.-22.5.2018.

Konferenssissa käytiin keskustelua pohjoismaisesta tutkimusympäristöstä ja akateemisen tutkimuksen ja lääketeollisuuden yhteistyöstä sekä luotiin katsaus Euroopan lastenlääketutkimuksen kehitykseen ja tutkimuskäytäntöihin.

Tilaisuuden esitykset on julkaistu englanninkielisillä verkkosivuillamme.

Kiitokset kaikille puhujille ja osallistujille!

Järjestäjät:

Tapahtumaa tukevat: