Jäsenyrityksen ääni

Lääkekehityksen simulaatiossa sukelletaan lääketutkimuksen maailmaan

 

Lääkeyrityksen toimintaedellytysten kannalta on tärkeää, että myös ulkoiset sidosryhmät ymmärtävät lääkeyrityksen toimintaa tiukasti säädellyssä ympäristössä. Lääkkeiden hinnoista puhuttaessa monikaan ei tule ajatelleeksi, mitä lääkkeen kehittäminen vaatii: valtavasti monialaista osaamista, 10-12 vuotta pitkäjänteistä työtä ja jopa kahden miljardin euron panoksen. Bayer on ottanut Suomessa käyttöön simulaatiokonseptin, joka avaa konkreettisella tavalla lääkkeen koko kehityskaarta.

Kymmenkunta bayerlaista asiantuntijaa isännöi joulun alla toimittajia ja potilasjärjestöjen edustajia, kun teemana oli syöpälääkkeiden kehittäminen. Simulaatio tehtiin nyt jo kolmannen kerran, ja se sai jälleen innostuneen vastaanoton.

Simulaatio on loistava esimerkki siitä, miten oma osallistaminen edistää oppimista. Moni oli aidosti yllättynyt siitä, miten pitkäjänteistä, moniulotteista ja valtavaa asiantuntemusta lääkekehitys vaatii. Saatu palaute oli iloksemme äärettömän positiivista: 100 % osallistujista koki harjoituksen erittäin hyödylliseksi ja suosittelisi sitä kollegoille.

Simulaatiossa kehitettiin syöpälääkettä kuvitteellisessa yrityksessä, ja osallistujat edustivat monipuolisesti lääkekehityksen eri osa-alueita: mukana oli mm. prekliinistä osastoa, markkinointia, lakiosastoa, terveystaloutta ja myyntilupaosastoa. Bayerlaiset toimivat osallistujien valmentajina.

Keskustelu kävi välillä erittäin vilkkaana, sillä osallistujien tavoitteena oli päättää, mitä molekyylejä kehitetään eteenpäin ja mitkä joudutaan karsimaan joko rajallisen budjetin tai muiden syiden vuoksi. Mukana harkinnassa olivat niin valmisteen kehittämiskustannukset, hyöty- ja riskianalyysit, valmisteen arvo potilaalle, hoidon kokonaiskustannukset kuin myyntiarviotkin. Päätösten piti myös olla perusteltuja ja neuvottelukumppanit piti pystyä vakuuttamaan.

Potilasjärjestöt aktiivisesti mukana

Simulaatioon osallistui muiden muassa Jenni Tamminen, joka on toiminut Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry:n toiminnanjohtajana kahden vuoden ajan. Potilaat ovat yhä kiinnostuneempia lääkkeistä ja hakevat entistä enemmän tietoa niistä jo tutkimusvaiheessa. Siksi potilasjärjestöjen on hyvä tietää lääketutkimuksesta: näin ne voivat välittää potilaille totuudenmukaista tietoa sekä lääketutkimuksen potilaille tarjoamista mahdollisuuksista että tutkimuksiin liittyvistä epävarmuustekijöistä.

”Pidin tapahtumasta ja simulaatiosta. Alustus antoi hyvin yleiskuvaa uuden lääkkeen kehityskaaresta, ja simulaatiossa tuotiin hyvin esiin, miten haastavaa ja monivaiheista lääkekehitys on ja miten monien osastojen ja asiantuntijoiden yhteistyötä se vaatii”, tiivistää Tamminen.

Osallistujat saivat myös tuhdin tietopaketin syöpälääkkeiden kehittämisestä, kun Head of the Clinical Project Management Tarja Jalava kertoi sekä Bayerin mittavasta tutkimusohjelmasta että lääkekehityksestä ja syövästä yleisesti. ”Tutkimuksissa mennään aina turvallisuus edellä, ja jo tutkimusprotokollan laadinnassa halutaan saada potilaan ääni kuuluviin”, korosti Jalava.

Maailmassa on tällä hetkellä 33 miljoonaa syöpäpotilasta, ja väestön vanhetessa määrän on ennustettu kasvavan jopa 70 %. Uusia hoitomuotoja kehitetään aktiivisesti; Bayer tutkii esimerkiksi syöpäsolujen tiedonvälitystä, syöpäsoluihin hakeutuvia vasta-aineita joihin on liitetty radioaktiivista thorium-alkuainetta sekä immuunipuolustuksen ja syövän yhteyksiä.

Käyttäjän Aino Försti-Smith - Bayer Oy kuva