Lääkevarmennusjärjestelmä käynnistyy 9.2. Järjestelmä parantaa lääkejakeluketjun turvallisuutta entisestään

Suomessa lääkeväärennöksiin törmätään laillisessa jakeluketjussa harvoin. Nyt käyttöön otettavalla lääkevarmennusjärjestelmällä parannetaan tilannetta vielä lisää. Potilas voi parhaiten varmistua ostamiensa lääkkeiden aitoudesta hankkimalla lääkkeet laillisesta lähteestä.

Suomessa otetaan helmikuun alkupuolella käyttöön lääkevarmennusjärjestelmä osana eurooppalaista tietokantaa. Sen tavoitteena on varmistaa lääkepakkausten aitous lääkkeiden laillisessa jakeluketjussa.

Kaikissa 9.2. jälkeen markkinoille tulevissa lääkepakkauksissa tulee olla turvamerkinnät. Lääkeyritykset varustavat pakkauksensa kahdella turvamerkinnällä eli peukaloinnin paljastavasta mekanismilla sekä lääkepakkauksen yksilöivällä koodilla.

Yksilöiviä koodeja käsitellään lääkevarmennusjärjestelmässä, johon lääkeyritykset ovat syöttäneet pakkauksen tiedot. Lääkettä toimitettaessa apteekissa pakkauksen tietoja verrataan tietokantaan. Apteekissa tarkistetaan myös, että lääkepakkauksen peukaloinnin paljastava mekanismi on ehjä, ennen kuin lääke toimitetaan potilaalle. Näin varmistetaan lääkkeen aitous.

Tarkistus tapahtuu nopeasti, eikä se edellytä asiakkaalta mitään toimenpiteitä.

Järjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu jo useiden vuosien ajan. Järjestelmää on testattu kattavasti yhteistyössä tukkujen, apteekkien ja sairaala-apteekkien kanssa.

Lääkeväärennös voi olla lähes mahdoton tunnistaa. Ne ovat uhka terveydelle ja pahimmillaan ne voivat jopa tappaa. Valtaosa väärennetyistä lääkkeistä ostetaan laittomista verkkokaupoista tai ulkomailta laittomista apteekeista. Suomessa lääkeväärennöksiä on löydetty laillisesta jakeluketjusta vain harvoin. Avoapteekeista lääkeväärennöksiä ei ole löytynyt.

Kun potilas ostaa lääkkeensä laillisesta apteekista tai verkkoapteekista, hän voi luottaa siihen, että lääke on aito. Aidon verkkoapteekin tunnistaa viranomaisten myöntämästä tunnuksesta.

Maija Gohlke-Kokkonen
toimitusjohtaja

FiMVO - Suomen Lääkevarmennus Oy
 

Käyttäjän Maija Gohlke-Kokkonen kuva