Tiedolla terveyttä

Meistä kaikista tallentuu valtava määrä tietoa erilaisiin terveydenhuollon rekistereihin. Bittimuotoon tehtyjen kirjausten tavoitteena on ennen kaikkea sujuvoittaa potilastyötä sekä saada tieto kulkemaan terveydenhuollossa paremmin. Ensisijaisen tavoitteen lisäksi sähköisen tallennuksen ansiosta tietojen avulla voidaan myös tehdä huippututkimusta, jota Suomi yhtenä harvoista maista pystyy tarjoamaan.

Terveystietoa on tutkittu aina. Pitkään se tarkoitti käytännössä sitä, että tutkija palkkasi apulaisen käymään potilaskortteja läpi, tai lääkäri kirjasi erilliseen järjestelmään haluamansa tiedot kustakin tiettyä sairautta sairastavasta potilaasta. Näin pystyttiin edes jollain tapaa seuraamaan hoidon vaikuttavuutta. 

Näin saatu tieto on hyödyttänyt yksittäistä tutkijaa tai tutkimusryhmää. Kovin laajaan käyttöön kerätty tieto ei kuitenkaan aina ole päätynyt - ei, vaikka tieto olisi ollut erittäin merkittävää ja arvokastakin.

Digitalisaation myötä tutkimusta ei näin raskaasti ja hitaasti tarvitsisi enää tehdä.

Kansalliset tietovarastot tutkimuskäyttöön

Muutama vuosi sitten erinäisten keskeisten strategioiden kirkastamana Suomessa oivallettiin, miten paljon terveydenhuollon tiedolle on kysyntää, ja miten paljon sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen ja ohjaus tuota tietoa oikein vaatiikaan. Tästä syntyi halu avata tiedot myös laajempaan käyttöön. Saimme kansallishankkeen, joka onkin viemässä Suomea uudenlaisen tutkimusmaailman kartalle. 

Kehittyvien tietovarantojen, digitalisaation ja erilaisten laskentamenetelmien avulla eri järjestelmiin hautautuneista terveystiedoista voidaan saada tietoa esimerkiksi sairauksien syntymekanismeista, hoitojen haittavaikutuksista potilaalle tai vaikkapa uusien hoitojen vaikuttavuudesta. Tällainen tieto auttaa tuomaan hoitoa sairauksiin, joita ei ole aiemmin pystytty hoitamaan. Tieto voi myös auttaa parantamaan olemassa olevia hoitoja tai kohdentamaan ne oikein niille potilaille, jotka hoidosta hyötyvät.

Valtavat tietomäärät vaativat tuekseen algoritmeja, tekoälyä ja digitalisaatiota. Aineistoihin liittyvä kysyntä luo hyvän alustan vastata tarpeeseen. Meillä on erinomainen mahdollisuus muodostua paitsi lääketieteen huippututkimusmaaksi, myös digitalisaation, analytiikan ja Big Datan huippuosaajiksi. 

Tutkimuksen pelisäännöt kirkastuvat entisestään

Terveysalan huippututkimusta voidaan tehdä vain terveystiedoilla. Meistä syntyvä terveystieto puolestaan tuottaa terveyttä vain, jos sitä voidaan käyttää tutkimustyöhön. On kohtuullista olettaa, että yhteisin varoin kerättyä tietoa voidaan myös käyttää yhteiseksi hyväksi. Yhtä kohtuullista on kuitenkin myös vaatia, ettei tieto päädy väärään paikkaan ja että kaikkien omat, henkilökohtaiset ja yksilöitävissä olevat terveystiedot pysyvät salassa. 

Digitalisaatio tulee valjastaa hyötykäyttöön ja varmistaa, että näin myös käy. Bittimuotoinen data on paremmin jäljitettävissä ja seurattavissa, ja todistettavissa myös on, kuka tietoja katsoo ja millä perusteella. Muistettava kuitenkin on, että nykytutkimuksessa voidaan hyödyntää ainoastaan sähköiseen muotoon tallennettuna aineistoa.

Tästä kaikesta keskustelemme 19.7.2018 Porissa. Tule kuulemaan ja keskustelemaan!

Terveystietosi ja tietoturva – pitääkö olla huolissaan? 
SuomiAreena, Pori 19.7.2018 klo 16-17, BePOP-kauppakeskus

Tilaisuuden järjestävät Lääketeollisuus ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
Tervetuloa!

 

Käyttäjän Nadia Tamminen kuva