Skip Ribbon Commands
Skip to main content
tiedotteet
« Takaisin

​EU:n komissio nopeuttaisi lääkkeiden saatavuutta potilaille

EU-lainsäädäntöön kaavaillut muutokset voivat nopeuttaa lääkkeiden hinta- ja korvattavuusmenettelyä Suomessa. STM:n lääkepolitiikassa on jo sovittu kansallisesti menettelyn kehittämisestä. Direktiiviehdotus vaikuttaa tähän työhön. Lääketeollisuus ry jatkaa yhteistyötä lääkkeiden hintalautakunnan (Hila) kanssa korvattavuusasioissa. Hakemusmenettelyn toimivuus on lääkkeiden saatavuuden kannalta entistä tärkeämpää, jos Suomen tukkuhintatasoa leikataan edelleen muihin EU-maihin verrattuna.

Lääkkeiden hinta- ja korvattavuuspäätösten avoimuutta koskevaa ns. transparenssidirektiiviä aiotaan uudistaa. Direktiivi muodostaa perusedellytykset lääkkeiden korvattavuuspäätöksille (ns. Kela-korvaus), kuten määräajat päätöksenteolle, puolueettomat arviointiperusteet ja päätösten perusteluvelvollisuuden. Komission ehdotus julkaistiin 1.3.2012. 

EU-jäsenvaltiot päättävät itsenäisesti sosiaaliturvaan kuuluvan lääkekorvausjärjestelmän kattavuudesta. Tarkentavaa EU-lainsäädäntöä on vain lääkkeiden korvattavuuteen liittyvästä hakemusmenettelystä. Suomessa asiasta päättää sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeiden hintalautakunta Hila.  

- ”On tärkeää, että uusittu direktiivi turvaa potilaille uudet lääkkeet nopeasti käyttöön, varmistaa päätöksenteon läpinäkyvyyden ja palkitsee yrityksiä innovaatioista,” sanoo Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta. - ”Hakemusmenettelyiden toimivuus on lääkkeiden saatavuuden kannalta entistä tärkeämpää, jos Suomen tukkuhintatasoa leikataan edelleen muihin EU-maihin verrattuna.”

Komissio haluaa päivittää nykyistä, vuodelta 1989 peräisin olevaa sääntelyä vastaaman nykyajan vaatimuksia esimerkiksi vaikuttavuusarvioinnin ja päätöksiin liittyvien sopimusten osalta. Taustalla on myös se, että joissain EU-maissa halpojen rinnakkaislääkkeiden korvattavuuspäätökset kestävät kauan. Suomessa ei tätä ongelmaa ole, vaan rinnakkaislääkkeet pääsevät nopeasti korvattaviksi.

Direktiivin pääperiaatteita ei aiota muuttaa dramaattisella tavalla. Merkittävimmät muutokset koskevat viranomaisten päätöksenteon nopeuttamista. Uusien lääkkeiden hinnasta ja korvattavuudesta pitäisi jatkossa päättää jo 120 päivässä nykyisen 180 päivän sijaan. Jos hakemukseen liittyy terveystaloudellinen lääkkeen hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi, määräaika on sama kuin nykyisin. Lisäksi komissio aikoo tehostaa jäsenvaltioiden valvontaa määräaikojen noudattamisessa. 

Vuonna 2011 julkaistussa sosiaali- ja terveysministeriön Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjassa on sovittu, että lääkkeiden hinta- ja korvattavuushakemuksiin liittyviä prosesseja kehitetään.

- ”Lääketeollisuus ry tulee jatkamaan hyvää yhteistyötä Hilan kanssa hakemusmenettelyiden kehittämisessä ja komission direktiiviehdotuksen muutokset otetaan tässä jo huomioon.” jatkaa Sirpa Rinta. 

Lisätietoja: Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry, lääkepoliittinen johtaja 09 6150 4909