Lääkkeet

Lääkkeet ovat avainroolissa terveydelle ja hyvinvoinnille

Lääkkeet parantavat, ehkäisevät tai lievittävät yhä useampaa ihmisen ja eläimen sairautta. Lääkkeitä kehittävät erikokoiset lääkeyritykset ja lääkealan tutkimusta tehdään myös yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Näiltä sivuilta löydät monipuolisesti tietoa lääkkeistä sekä niiden tutkimuksesta, valmistuksesta ja markkinoista.   

Lääkkeellä halutaan palauttaa elimistöön normaali fysiologinen toiminta. Kun lääke toimii, se vaikuttaa elimistön toimintaan farmakologisesti, immunologisesti tai metabolisesti.

Uuden lääkkeen kehittäminen on pitkä ja kallis prosessi. Aikaa kuluu kahdeksasta kahteentoista vuotta ideasta tutkimusvaiheen kautta tuotteeksi, jolla on myyntilupa. Lääkkeen kehittäminen edellyttää yli miljardin euron investointia.

Avohoitolääkkeen elinkaari

 

Uuden lääkkeen kehitystyö alkaa laboratoriossa. Se jatkuu eläinkokeilla ja sen jälkeen ihmisillä tehtävillä kliinisillä tutkimuksilla. Tutkimukset antavat myyntilupaan vaadittavat tiedot lääkkeen turvallisuudesta ja tehosta.

Uusi lääke ei saa myyntilupaa ilman välttämättömiä eläinkokeita. Teollisuuden tavoitteena on vähentää eläinkokeita ja korvata niitä muilla menetelmillä sekä välttää kivun aiheuttamista koe-eläimille. 

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) avasi 2013 verkkopalvelun Animal Testing Perspectives. Sivustolla keskustellaan avoimesti eläinten käytöstä Euroopan biolääketieteessä.

Myyntiluvan lääkkeelle myöntää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tai Euroopan lääkevirasto EMA. Lääkkeen korvattavan hinnan päättää lääkkeiden hintalautakunta Hila. Vasta tämän jälkeen lääke on potilaan käytössä Kela-korvattuna.

Patentti- ja dokumentaatiosuoja turvaavat lääkehoidon kehitystä

Patentti suojaa lääkekeksintöjä ja kannustaa kehittämään uusia lääkkeitä. Uutta lääkettä suojaava patentti on voimassa enintään 20 vuotta.

Osa suoja-ajasta kuluu jo kehitysvaiheessa, ennen kuin lääke ehtii myyntiin. Kun suoja-aika umpeutuu, lääkkeelle tulee rinnakkaisvalmisteita.

Lääkeala on säänneltyä toimintaa

Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo lääkkeiden myyntiä, markkinointia, turvallisuutta, valmistusta ja käyttöä. Toimiva keskusteluyhteys valvovan viranomaisen kanssa on teollisuudelle tärkeää.

Tutustu Lääketeollisuuden viranomaisyhteistyöhön.

Lisäksi Lääketeollisuus ry:n jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan lääkemarkkinoinnissaan Lääketeollisuuden Eettisiä ohjeita.

Lääkehoito kehittyy voimakkaasti

Lääkkeet ovat osa potilaan hoitoa. Yhä useampi sairaus voidaan nykyisin hoitaa lääkkeillä.

Lääkekehitys on mullistanut terveydenhoitoa. Entistä useampaa sairautta voidaan hoitaa sairaalan ulkopuolella ja monet leikkaukset onnistuvat päiväkirurgisesti. Lääkehoidon kehityksen merkitystä yhteiskunnalle ja kansansairauksien hoidossa on tutkittu muun muassa Nordic Healthcare Groupin (NHG) tekemissä raporteissa.

Tällä hetkellä lääkehoito kehittyy useimmille potilaille sopivista yleislääkkeistä kohti yksilöllisempiä valmisteita. Potilaskohtaisesti räätälöity täsmälääke huomioi muun muassa perimän sekä parannettavan sairauden luonteen ja kulkutavan. Tätä uutta sukupolvea edustavat jo monet reuma- ja syöpälääkkeet.

Lääkealan kotimaisia ja eurooppalaisia organisaatioita:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden hintalautakunta Hila
Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelukunnat
Euroopan lääkevirasto EMA
EFPIA – lääkealan Euroopan kattojärjestö
Animal Testing Perspectives

Lääketeollisuus ry:n julkaisuja:

Lääke - sijotus terveyteen ja työkykyyn
Eläinkokeet osana lääkekehitystä
Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet