Lääkkeet ja työkyky

Että tavallinen elämä olisi mahdollista

Terveys ja työkyky ovat tärkeitä sekä yksittäiselle ihmiselle että kansantaloudelle. Väestön ikääntyminen lisää tarvetta panostaa terveydenhuoltoon myös työkyvyn ylläpitämisen näkökulmasta.  Hyvä terveydenhuolto muodostuu monesta tekijästä, joista yksi keskeisimmistä on uusi ja kehittyvä lääkehoito.  Uusilla lääkkeillä on kyetty selättämään monia aiemmin työkyvyttömyyteen johtaneita sairauksia ja lisäämään terveyttä ja hyvinvointia.

Terveydenhuolto on yksi suomalaisten tärkeimpinä pitämiä palveluja ja terveys elämän tärkeimpiä arvoja.  Väestön ikääntyminen tulee väistämättä lisäämään terveyspalvelujen tarvetta samaan aikaan, kun työikäisten määrä vähenee. Vallitseva taloustilanne muistuttaa meitä verovarojen rajallisuudesta.

Suomi tarvitsee työkykyisen ja hyvinvoivan väestön ja sille kehittyviä terveyspalveluja. Terveyspalveluja on kehitettävä, jotta ne vastaavat lähivuosien kasvavia tarpeita. Palvelut eivät kehity itsestään, vaan tarvitaan systemaattista työtä, uusia hoitokeinoja ja toimintatapoja.   Uusien lääkehoitojen käyttöönotto on yksi keskeisimmistä tavoista kehittää terveyspalveluja ja lisätä terveyttä ja työkykyä.

Eläkeikää lähestyvien työkykyä määrittää suurelta osin koettu terveys.  Koettu terveys on työkyvyn avain ja tarpeenmukainen lääkehoito yksi keino parantaa työkykyä.

Hoitojen ja terveyspalvelujen menetystarinoista huolimatta edelleen on lukuisia sairauksia, jotka heikentävät työ- ja toimintakykyä. Lääkehoitojen kehittämiselle on siten edelleen tarvetta, eikä nykyistenkään lääkkeiden mahdollisuuksia ole vielä täysin hyödynnetty. Niiden käyttöönottoa tulisi tehostaa. Uusia lääkehoitoja tulee kehittää, jotta vielä toistaiseksi vailla tehokasta hoitoa olevia sairauksiakin voidaan hoitaa.

Monet aiemmin väistämättömästi työelämän ulkopuolelle johtaneet sairaudet ovat hoidettavissa. Useat krooniset sairaudet ovat arkipäiväistyneet hoidettavissa oleviksi asioiksi. Esimerkiksi astma ja reuma ovat edelleen vakavia sairauksia, mutta hyvällä hoidolla niiden kanssa tullaan toimeen ja pysytään työkykyisinä. Mielenterveysongelmat eivät enää leimaa potilasta, eivätkä samalla tavalla syrjäytä yhteiskunnasta kuin aikaisemmin.

Tutkimuksen tulokset käytännön hyödyksi

Kun kuvaamme eri sairauksien hoitomenetelmien muuttumista, näemme samalla lääkehoitojen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvan kehitystyön tuloksia käytännössä. Lääkekehityksen terveys- ja muiden hyötyjen näkyväksi tekeminen auttaa meitä ymmärtämään kehityksen jatkamisen välttämättömyyden.  Todelliset terveyshyödyt parantavat terveyspalvelujen vaikuttavuutta. Niin yksittäisten ihmisten hyvinvoinnin kuin koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta on tärkeää jatkaa terveyspalvelujen vaikuttavuuden parantamista.

Tutustu Lääkkeet ja työkyky -julkaisuumme.