Lääkkeiden valmistus

Lääkkeiden valmistus Suomessa

Suomessa toimii resepti- ja itsehoitolääkkeitä valmistavia tuotantolaitoksia ja lääkkeiden sopimusvalmistajia. Valttinamme on vahva erityisosaaminen monilla lääkealan alueilla.

Lääkkeiden valmistus on tarkkaan valvottua. Valmistus noudattaa hyvän tuotantotavan ohjeita eli niin sanottua GMP-ohjeistoa (Good Manufacturing Practices). Tehokkaan omavalvonnan lisäksi viranomaiset tarkastavat säännöllisesti lääkevalmistusta. Ohjeiston noudattamista Suomessa valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Lääkkeiden kotimainen tuotanto on viime vuosikymmeninä vähentynyt, mutta se ei ole suinkaan hiipunut kokonaan. Suomessa on onnistuttu kehittämään lääkkeitä, joilla on vahvaa maailmanlaajuista kysyntää. Tämä on nostanut lääkkeet viimeisten vuosien aikana vientitilastojen top 10 -listalle.

Suurimpia tuotantolaitoksia ovat Bayer Turussa, Orion Espoossa ja Santen, joka toimii Tampereella.

Lisäksi Suomessa toimii pienemmässä mittakaavassa itsehoitolääkkeitä valmistavia yrityksiä ja lääkkeiden sopimusvalmistajia.

Erityisosaaminen vahvistaa tehtaiden asemaa

Valmistuksen säilyminen Suomessa perustuu erikoistumiseen lääkevalmistusalalla.

Tällä hetkellä erityisosaamistamme ovat muun muassa 

  • polymeerit hormoniehkäisimissä
  • septinen valmistus silmälääkepuolella
  • hormonilääkkeiden valmistus.

Merkittävä osa erityisosaamisen tuotteista menee vientiin.