Eläinlääkkeet

Eläinlääkkeissä on omat vaatimuksensa

Eläinlääkkeet saavat myyntiluvan samoilla periaatteilla ja vaatimuksilla kuin ihmislääkkeet. Eroa on kuitenkin lääkkeiden jakelussa.

Eläinlajit ovat keskenään hyvin erilaisia, ja siksi jokainen eläinlaji saattaa tarvita samaan sairauteen oman lääkkeensä. Se tekee eläinlääkkeiden kehittämisestä ja markkinoinnista ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä hankalamman.

Eläinlääkkeiden hintoja ei säädellä lailla samaan tapaan kuin ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä. Myyntilupamenettelyt ja lääketurvatoiminta hoidetaan kuitenkin Fimeassa samoilla periaatteilla. Eläinlääkkeiden valikoimaan kuuluu yhteensä vajaa 300 kauppanimeä.

Eläinlääkkeiden jakelu eroaa ihmislääkkeiden jakelusta:

  • Lääkkeet menevät tukkuliikkeistä joko apteekeille tai suoraan eläinlääkäreille.
  • Eläinlääkärit voivat myydä lääkkeitä asiakaskäyntiensä yhteydessä.
  • Eläinlääkkeistä ei makseta Kela-korvauksia.

Viranomaiset ja lainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa eläinlääkintää koskevasta lainsäädännöstä. Se myös ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena näiden lakien ja niiden nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista.

Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläinlääkintää koskevien lakien ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Evira valvoo esimerkiksi tuotantoeläinten lääkitykseen liittyviä asioita.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ohjaa ja valvoo eläinlääkkeitä koskevien lakien ja säännösten noudattamista lääketehtaissa, lääketukkukaupoissa ja apteekeissa.

EPRUMA European Platform for Responsible Use of Medicines in Animals