Itsehoitolääkkeet

Itsehoitolääkkeet – välitöntä apua ja tehokasta terveydenhuoltoa

Vastuullinen itselääkintä helpottaa oireita ja parantaa elämänlaatua, kun vaivan hoitaminen ei vaadi lääkärissäkäyntiä. Itsehoitolääkkeiden käyttö tehostaa terveydenhuoltoa. 

Itsehoitolääkkeet ovat

  • lääkevalmisteita, joiden ostamiseen ei tarvita lääkemääräystä
  • tutkittuja ja yleensä pitkään käytössä olleita peruslääkkeitä, joilla on harvoin yllätyksellisiä haittoja
  • ostettavissa vain apteekista nikotiinikorvausvalmisteita lukuun ottamatta

Itsehoitolääkkeiden apteekkimyynti oli vuonna 2015 noin 14 prosenttia lääkkeiden kokonaismyynnistä eli tukkuhinnoilla laskettuna 205 miljoonaa euroa. Viranomaiset eivät säätele itsehoitolääkkeiden hintoja, vaan ne määräytyvät markkinoilla kilpailun mukaan.

Vastuullinen itsehoito antaa potilaalle vapauden valita

Itsehoitolääkkeet parantavat elämänlaatua, kun lääkehoito alkaa viivytyksettä. Apteekin henkilökunnan opastus varmistaa, että hoito on suositusten mukaista. Tarvittaessa potilas ohjataan lääkärin vastaanotolle.

Itselääkintä pienentää kustannuksia, joita sairauden tai oireen hoito aiheuttaa työnantajalle ja yhteiskunnalle. Säästöä syntyy, kun lääkärikäynnit ja korvattavien lääkkeiden reseptit vähenevät. Itsehoitolääkkeisiin turvautuvat suomalaiset käyttävät vuosittain muita vähemmän rahaa reseptilääkkeisiin.

Itsehoidon hyödyt käyttöön – turvallisesti

Itsehoitolääkkeiden potentiaalin hyödyntäminen edellyttää, että itsehoitolääkkeet ja niiden mahdollisuudet tunnetaan. Lääketeollisuus tuottaa jatkuvasti päivittyvää tietoa valmisteistaan.

Apteekit antavat vaikuttavaa lääke- ja terveysneuvontaa. Jos sitä hyödynnettäisiin entistä enemmän, itsehoidon mahdollisuudet tehostuisivat. Itsehoitolääkkeiden valikoimaa voisi myös jossain määrin laajentaa.

Keskeistä on, että lääkitysturvallisuus varmistuu. Erilaiset riskiryhmät ja niiden tarpeet on kyettävä tunnistamaan.

Itsehoitolääkkeet voidaan määritellä lisäneuvontaa vaativiksi valmisteiksi, jolloin apteekissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että lääke on potilaalle sopiva ja hän ymmärtää, miten lääkettä käytetään oikein. Tällaisia valmisteita on hiljattain tullut lisää markkinoille. Lisäneuvontaa vaativien itsehoitolääkkeiden mahdollisuuksia kannattaisi hyödyntää vieläkin enemmän.

Lisäneuvontaa vaativien itsehoitolääkkeiden käyttäminen sekä muita itsehoitoa tehostavia keinoja on kirjattu Lääkehoidon turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean itsehoitolääkeohjelmaan, joka julkaistiin 2015. Ohjelma on erinomainen esimerkki siitä, kuinka itsehoidon mahdollisuuksia voidaan parantaa lääketurvallisuutta unohtamatta. 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Association of the European Self-Medication Industry AESGP

Keskeistä itsehoitolääkkeiden valikoiman laajentamisessa on, että lääkitysturvallisuus varmistuu.