Lääkehoito sosiaali- ja terveydenhuollon osana

Lääkehoito sosiaali- ja terveydenhuollon osana

Jokaisella suomalaisella on lakiin perustuva oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tärkeä osa maamme sosiaali- ja terveyshuoltoa on tehokas lääkehuolto. Nämä sivut tarkastelevat sosiaali- ja terveydenhuoltoa erityisesti lääkealan ja lääkepolitiikan näkökulmista.

Kunnat vastaavat julkisen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden järjestämisestä. Erikoissairaanhoidosta vastaavat kuntien muodostamat sairaanhoitopiirit.  Julkisia palveluita täydentävät yritykset, jotka tarjoavat yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus

Merkittävä osa julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista rahoitetaan kunnallisveroilla. Osa rahoituksesta tulee valtiolta, joka tukee kuntia palveluiden järjestämisessä valtionosuuksilla.

Yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja rahoittavat pääasiassa niiden käyttäjät. Yhteiskunta tukee yksityisten palvelujen käyttäjiä sosiaalivakuutuksen kautta, jota valtio rahoittaa palkansaajien rinnalla.

Uudistuksia tulossa

Kunta päättää, millä tavalla se järjestää julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunta voi

  • tuottaa palvelut itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa
  • hankkia palvelut yhteistoiminta-alueelta, sairaanhoitopiiriltä, yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestöltä.

Suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää on kritisoitu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön puutteesta. Samaan aikaan ongelmana on nähty sosiaalihuollon ja terveydenhuollon heikko yhteistyö.

Tulevina vuosina suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja sisällöt uudistuvat voimakkaasti. Lääkehuolto on kiinteästi sidoksissa tähän uudistukseen.