Lääkkeiden käyttö Suomessa

Lääkkeiden käytöstä päättävät ja lääkehoitoa ohjaavat maassamme monet tahot. Lääkeyritykset ohjaavat omien lääkkeidensä käyttöä lääkelain ja Lääketeollisuuden Eettisten ohjeiden mukaisesti.

Hoitava lääkäri päättää yhdessä potilaan kanssa yksittäisen potilaan lääkevalinnasta. Lääkäri ei saa provisiota määräämistään lääkkeistä. Potilas päättää, noutaako hän lääkkeen apteekista.

Sairaanhoitopiiri päättää uuden lääkkeen sairaalakäytöstä. Päätökseen vaikuttaa lääkärikunnan arvio sen hyödystä. Myös talous vaikuttaa merkittävästi päätöksiin.

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) päättää lääkkeen ottamisesta Kela-korvattavaksi ja tosiasiallisesti potilaiden käyttöön.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päättää rokotteista, jotka sisältyvät rokotusohjelmaan.

Hoitoon sitoutuminen on tärkeää

Lääkehoitoon on usein vaikea sitoutua. Vain puolet pitkäaikaissairaista käyttää lääkkeitään sovitulla tavalla. Ohjattu omahoito ja koko terveydenhuoltoketjun tuki parantavat hoitoon sitoutumista olennaisesti.

Tulevina vuosikymmeninä terveydenhuollon resurssit vähenevät. Potilailta edellytetään omatoimisuutta ja vastuuta omasta paranemisestaan. Tukemalla omahoitoa voidaan luoda toimivia hoitomalleja ja saada yksittäiset potilaat aikaisempaa tasavertaisemmiksi lääkehoitojen päätöksissä.

Lääkäriseura Duodecimin julkaisemat Käypä hoito -suositukset ohjaavat yhtenäisiin hoitokäytäntöihin myös lääkehoidossa.

Yrityksillä ohjausvastuu tuotteidensa käyttöön

Apteekkien tehtävänä on paitsi toimittaa lääkkeet, myös kertoa ja opastaa niiden oikeaan käyttöön.

Lääkeyritykset ohjaavat omien lääkkeidensä käyttöä lääkelain ja Lääketeollisuuden Eettisten ohjeiden antamissa rajoissa.

Lääkkeiden käyttöön voi aina liittyä haittavaikutuksia. Lääkelaki edellyttää, että lääkärit ja apteekkihenkilökunta ilmoittavat havaitsemansa odottamattomat ja vakavat lääkkeiden haittavaikutukset valvovalle viranomaiselle.

Rokotteiden haittavaikutuksista on myös muilla terveydenhuollon ammattilaisilla velvollisuus ilmoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).

Lääketurvatoiminta kerää tietoa lääkkeiden haitoista. Tarvittaessa viranomainen voi vaatia lääkkeen valmisteyhteenvetoon varoituksia tai käytön rajoituksia.

Lääkehoidon kehityksen yhteiskunnallista merkitystä tutkitaan

Lääketeollisuus ry:n Nordic Healthcare Groupilta (NHG) tilaamat selvitykset tarkastelevat sairauksien aiheuttamia kokonaiskustannuksia ja hoidon kehityksen vaikutuksia. Selvitysten tuotantotaloudellinen lähestymistapa tarkastelee terveydenhuoltoa palvelutuotantojärjestelmänä.

  • Nivelreuma- ja skitsofreniaselvitykset julkaistiin vuonna 2007.
  • Tutkimusraportit astmasta ja rintasyövästä jatkoivat sarjaa 2008.

Fimean tutkimusosasto tekee myös muun muassa lääke-epidemiologisia, lääketaloustieteellisiä ja lääkepolitiikkaan liittyviä tutkimuksia.

Käytetyimmät lääkeryhmät

Suomessa myytiin pitkään eniten lääkkeitä perinteisiin kansansairauksiimme sydän- ja verisuonitauteihin sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin. Nykyään suurimmat myyntimäärät ovat syöpälääkkeillä sekä hermostoon vaikuttavilla lääkkeillä, kuten masennuslääkkeillä. 

Tilastotietoa lääkkeiden käytöstä 

Käypä hoito (Duodecim)
THL
Fimea
STM

 

Lääkehoito kohentaa ja pitää yllä ihmisten terveyttä ja toimintakykyä. Samalla koko terveydenhuollon toiminta paranee ja tehostuu.