Sairaalalääkkeet

Sairaalalääkkeet ja niiden hankinta

Sairaalat ja niiden poliklinikat käyttävät pelkästään sairaalakäyttöön ja myös avoterveydenhuoltoon tarkoitettuja lääkkeitä. Sairaalat hankkivat lääkkeensä kilpailutuksen kautta.

Suomen lääkemarkkinoista noin neljäsosa on sairaalamyyntiä. Vuonna 2015 myynti oli tukkuhinnoin laskettuna noin 600 miljoonaa euroa. Sairaalahoidon aikana käytetyt lääkkeet ovat potilaalle maksuttomia.

Sairaaloiden lääkehankinnat perustuvat tarjouskilpailuun

Sairaaloita omistavien sairaanhoitopiirien ja kuntien lääkehankintoja koskee kilpailuttamisvelvollisuus. Hankintalaki määrittää julkiselle sektorille tiukat reunaehdot menettelytavoille. Ostaja päättää lääkehankinnoista ja niiden ehdoista. Ehtojen tulisi kuitenkin olla yritykselle kohtuullisia.

Sairaanhoitopiirit kilpailuttavat yleensä kaikki lääkehankintansa kerralla suurina hankintarenkaina. Valtaosa lääkehankinnoista kilpailutetaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. On vaarana, että sinä aikana tarjouskilpailussa hävinneet, erityisesti pienet toimijat poistavat tiettyjä tuotteita kokonaan markkinoilta.

Toimiva kilpailu edellyttää, että osallistujia on riittävästi ja hankinnat jaksottuvat tasaisesti. Näin kilpailun hävinneelle yritykselle ei aiheutuisi ylitsepääsemättömiä ongelmia. Jos kilpailun hävinneellä yrityksellä on lisäksi huoltovarmuuden takia velvoitevarasto, sen tuotteet menevät kilpailun jälkeen tuhottaviksi, koska niille ei ole enää käyttäjiä.

Lääketeollisuus ry on yhdessä alan toimijoista koostuvien työryhmien kanssa tuottanut julkaisun Suosituksia hyväksi hankintatavaksi julkisen terveydenhuollon lääkehankinnoissa. Ensimmäinen osa suosituksia ilmestyi vuonna 2015 ja toinen täydentävä osa 2017.

Kaksikanavaisen rahoituksen ongelmat

Potilaan kotona järjestetyn hoidon maksaja riippuu siitä, onko kyseessä erikoissairaanhoidon järjestämä kotisairaalatoiminta vai kotisairaanhoito, joka kuuluu perusterveydenhuoltoon.

  • Kotikunta maksaa kotisairaalan lääkkeet, esimerkiksi leikkauksen jälkihoidossa kotona.
  • Potilas ostaa apteekista kotisairaanhoidon lääkkeet ja saa niistä Kela-korvauksen. Esimerkiksi näin avustetaan vanhusta selviytymään kotona.

Julkisuudessa on ajoittain kyselty, siirtävätkö kunnat lääkehoidon kustannuksia sairausvakuutukselle ja potilaille itselleen, kun ne suosivat avo- ja kotisairaanhoitoa.

Terveydenhuollon kaksikanavainen rahoitusjärjestelmä ei palvele resurssien parasta käyttöä, jos kukin hoitokuluja maksava taho pyrkii minimoimaan omia hoitokustannuksiaan – kokonaisuudesta piittaamatta. Potilaalle valittavan lääkkeen tulisi perustua vain lääketieteeseen.

Lisää aiheesta: Suomen lääkemarkkinat

Kuntaliitto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Elinkeinoelämän keskusliitto
Markkinaoikeus 
Sairaanhoitopiirit