Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto

Jokaisella suomalaisella on lakiin perustuva oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin. Näillä sivuilla tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa erityisesti lääkealan ja lääkepolitiikan näkökulmista.

Kunnat vastaavat julkisen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden järjestämisestä. Erikoissairaanhoidosta vastaavat kuntien muodostamat sairaanhoitopiirit.  Julkisia palveluita täydentävät yritykset, jotka tarjoavat yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus

Merkittävä osa julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista rahoitetaan kunnallisveroilla. Osa rahoituksesta tulee valtiolta, joka tukee kuntia palveluiden järjestämisessä valtionosuuksilla.

Yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja rahoittavat pääasiassa niiden käyttäjät. Yhteiskunta tukee yksityisten palvelujen käyttäjiä sosiaalivakuutuksen kautta, jota valtio rahoittaa palkansaajien rinnalla.

Kunta päättää, millä tavalla se järjestää julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunta voi

  • tuottaa palvelut itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa
  • hankkia palvelut yhteistoiminta-alueelta, sairaanhoitopiiriltä, yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestöltä.

Uudistuksia tulossa

Suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää on kritisoitu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön puutteesta. Samaan aikaan ongelmana on nähty sosiaalihuollon ja terveydenhuollon heikko yhteistyö. Samalla halutaan myös kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja hillitä kustannuksia.  Julkisen talouden tulojen ja menojen tasapainoa halutaan vahvistaa niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvuvauhti hidastuu. 

Tulevina vuosina suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja sisällöt uudistuvat voimakkaasti. Lääkehuolto on kiinteästi sidoksissa tähän uudistukseen.