Euroopan lääkevirasto EMA siirtyy Lontoosta Amsterdamiin

Lääketeollisuus ry onnittelee Amsterdamia valinnasta Euroopan lääkeviraston EMA:n uudeksi sijaintipaikaksi. Innovatiivisen lääketeollisuuden eurooppalaisen kattojärjestön EFPIA:n jäsenenä Lääketeollisuus ry haluaa tukea muutoksessa EMA:n toimintojen häiriötöntä jatkuvuutta, henkilöstön pysyvyyttä ja uusien asiantuntijaverkostojen luomista.

EMA:lla on avainrooli eurooppalaisessa terveydenhuollossa: se takaa uusien lääkkeiden turvallisuuden, tehokkuuden ja laadun. EMA työskentelee tiiviissä yhteistyössä jäsenmaiden lääkevalvontaviranomaisten kanssa.

”Nyt kun päätös siirrosta on tehty, tulee kaikkien viranomaisten ja terveydenhuollon sidosryhmien tehdä yhteistyötä ja tukea virastoa siirtymisvaiheessa”, sanoo Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta. EFPIA ja sen jäsenet ovat sitoutuneet tukemaan tätä prosessia.

Viraston siirto tapahtuu viimeistään keväällä 2019 kun Brexit toteutuu. ”On tärkeää, että siirrosta koituu mahdollisimman vähän haittaa potilaille, terveydenhuollolle ja hoidon saatavuudelle”, Sirpa Rinta jatkaa.

EMA:n sijaintipaikka on vain yksi monista kriittisistä lääketeollisuuteen – erityisesti potilasturvallisuuteen ja kansanterveyteen - liittyvistä kysymyksistä, joita Brexit tuo tullessaan. Lääkevalvonnan toimivuudella on suuri merkitys. Viraston siirron turvaaminen ja pitkäjänteinen yhteistyö lääkealan sääntelyssä EU:n ja Britannian välillä on paras tapa varmistaa, että potilaat Euroopassa saavat jatkossakin turvallisia ja vaikuttavia lääkkeitä.

EMA European Medicines Agency
EFPIA The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Lisätietoa: Sirpa Rinta, lääkepoliittinen johtaja, Lääketeollisuus ry, sirpa.rinta@laaketeollisuus.fi, p. 040 533 0666.

20.11.2017