Itsehoitolääkkeillä säästettäisiin kymmeniä tuhansia lääkärikäyntejä

Itsehoitolääkkeiden nykyistä laajempi käyttö vähentäisi lääkärikäyntien tarvetta ja laskisi lääkekorvausmenoja. Kansallisen itsehoito-ohjelman yhdeksi keskeisimmäksi tavoitteeksi on nostettava terveydenhuollon tehostaminen itsehoitolääkityksen avulla. Lääkevalikoimaa on laajennettava vastuullisesti.

​Lääketeollisuus ry:n teettämän selvityksen mukaan vuonna 2010 reseptin hankkimisesta aiheutui 5,9 miljoonan euron kustannukset gynekologisten mikrobitulehdusten ja vähintään 9,2–13,7 miljoonan euron kustannukset allergioiden takia. Lisäksi allergialääkkeistä maksettiin Kela-korvauksia noin 5,5 miljoonaa euroa.

Vuositasolla terveydenhuollossa saavutetaan 20–25 miljoonan euron säästöt, mikäli kaikki nämä lääkkeet olisivat itsehoidossa laajemmassa käytössä.

– Yhteiskunnan taakka kevenee lääkekorvausmenojen laskun ja lääkärikäyntien vähenemisen kautta, sanoo Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Maija Gohlke-Kokkonen.

Gohlke-Kokkosen mukaan itsehoitolääkkeen käyttäminen on potilaalle vaivaton ja nopea keino saada tarvitsemaansa hoitoa, kun vaiva on tuttu tai se on oireiltaan helppo tunnistaa. Potilaiden on saatava riittävästi tietoa vaivansa hoidosta ja lääkkeen oikeasta käytöstä.

– Itsehoitolääkityksen kulmakivenä on aina oltava potilasturvallisuus. Reseptilääkkeiden vapauttaminen itsehoitoon on tehtävä potilaiden turvallisuudesta huolehtien, painottaa Gohlke-Kokkonen.

– Nämä edellä mainitut asiat ovat tärkeitä, sanoo Gohlke-Kokkonen, mutta korostaa samalla, että näin voidaan oikeasti tehostaa terveydenhuollon toimivuutta.

Lääketeollisuus ry antoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle lausunnon kansallisen itsehoitolääkeohjelmasta. Lääketeollisuus haluaa itsehoitolääkkeiden valikoiman vastuullisen laajentamisen yhdeksi ohjelman keskeisistä tavoitteista.

Lyhyesti
Itsehoitolääkkeiden laajempi käyttö säästäisi resursseja muuanne terveydenhuoltoon.
Itsehoitolaakitysen kulmakivi on potilasturvallisuus.
2.4.2014